Aktualności

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków do XII edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może być przyznane osobie prowadzącej działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia w chwili składania wniosku. Czytaj dalej »

BADANIA PODSTAWOWE ŹRÓDŁEM INNOWACYJNOŚCI

Instytut Biochemii i Biofizyki jest laureatem licznych rankingów i konkursów z obszaru Innowacji Gospodarczej/Innowacyjnej Nauki. Czytaj dalej »

Nagrody za publikacje za rok 2016

Wzorem lat ubiegłych Komisja ds Nagród Rady Naukowej IBB PAN zaprasza Autorów publikacji oraz Nowych Doktorów do udziału w Konkursie na najlepszą publikację i na najlepszy doktorat w naszym Instytucie w 2016 roku. Czytaj dalej »

Komunikaty Sekretariatu Naukowego

IBB PAN poszukuje wykonawcy do realizacji projektu NCN (doktorant, post doc) 20.01.2017

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawców na stanowisko - doktorant oraz post doc- do realizacji projektu „Nowe powiązania funkcjonalne w komórce eukariotycznej: transport pęcherzykowy strażnikiem stabilności genetycznej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

IBB PAN poszukuje wykonawcy do realizacji projektu NCN 12.01.2017

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy - doktoranta - do realizacji projektu „Badanie roli i biosyntezy poliprenoli typu bakteryjnego w komórkach eukariotycznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. więcej informacji

Nabór na stanowisko post-doca 18.10.2016

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Biochemii Roślin ogłasza nabór na stanowisko post-doca do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie aktywowanego przez aneksynę 1 mechanizmu molekularnego ochrony chloroplastów przed stresem oksydacyjnym w Arabidopsis thalianawięcej informacji