Aktualności

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków do XII edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może być przyznane osobie prowadzącej działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia w chwili składania wniosku. Czytaj dalej »

BADANIA PODSTAWOWE ŹRÓDŁEM INNOWACYJNOŚCI

Instytut Biochemii i Biofizyki jest laureatem licznych rankingów i konkursów z obszaru Innowacji Gospodarczej/Innowacyjnej Nauki. Czytaj dalej »

Nagrody za publikacje za rok 2016

Wzorem lat ubiegłych Komisja ds Nagród Rady Naukowej IBB PAN zaprasza Autorów publikacji oraz Nowych Doktorów do udziału w Konkursie na najlepszą publikację i na najlepszy doktorat w naszym Instytucie w 2016 roku. Czytaj dalej »

Komunikaty Sekretariatu Naukowego

IBB PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta 20.03.2017

IBB PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

IBB PAN ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta 17.03.2017

IBB PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

IBB PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu Maestro 08.03.2017

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji Projektu Maestro kierowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Dziembowskiego. Tytuł Projektu: ”Mechanizmy onkogenezy związanej z mutacjami w DIS3 ”. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

więcej informacji