BADANIA PODSTAWOWE ŹRÓDŁEM INNOWACYJNOŚCI

Instytut Biochemii i Biofizyki jest laureatem licznych rankingów i konkursów z obszaru Innowacji Gospodarczej/Innowacyjnej Nauki.

1.
W roku 2014 otrzymał nagrodę oraz tytuł EuroSymbol Innowacji 2014 w promocyjnym programie prowadzonym przez redakcje Monitora Rynkowego, niezależny dodatek dystrybuowany wraz z „Dziennikiem Gazetą Prawną” oraz Monitora Biznesu, niezależny dodatek dystrybuowany wraz z „Rzeczpospolitą”. Więcej informacji

W dniu 27.10.2014 r. przedstawiciele IBB PAN: prof. Włodzimierz Zagórski-Ostoja, prof. Agnieszka Sirko, prof. Jacek Bardowski, dr Robert Gromadka, mgr Norbert Odolczyk odebrali Polską Nagrodę Innowacyjności oraz symboliczną statuetkę podczas uroczystych obrad II Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Katowicach.
IBB PAN jest jednym z czterech instytutów Polskiej Akademii Nauk, którym przyznano nagrodę.

 

2.
IBB PAN dołączył także do grona laureatów w 15. Edycji Gazeli Biznesu Rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich Firm organizowanego przez Dziennik "Puls Biznesu" (2014) Więcej informacji

 

3.
IBB PA
N został również wyróżniony tytułem  Geparda Biznesu w 2014 roku.

Spośród 7416 przedsiębiorstw  z branż innych niż nauka, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2014 uzyskało 5669 firm, bo ich wartość rynkowa w latach 2012-2014 wzrosła o więcej niż 10 proc. Więcej informacji

 

4.
Instytut Biochemii i Biofizyku PAN został Laureatem konkursu "Diamenty Forbesa 2015". Jest jednym z dwóch instytutów PAN z całej Polski w tej edycji rankingu. Więcej informacji na stronie Diamenty Forbesa 2015.

 

5.
IBB PAN nominowano do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 w kategorii: Jednostka Naukowa, za realizację projektu w ramach programu Biostrateg II Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Innowacyjna instalacja produkująca wodór i metan metodą mikrobiologiczną z odpadów i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego wraz z zastosowaniami otrzymywanych gazów i zapewnieniem samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków w cukrowni”
(Lider- IBB PAN kierownik projektu dr hab. Anna Sikora). Organizatorem konkursu był Puls Biznesu, Centrum Inteligentnego Rozwoju
Partner projektu, spółka KSC S.A., otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2016 w kategorii: Innowacyjna Firma. Przyznane nagrody stanowią docenienie innowacyjnych rozwiązań i nowatorskich inwestycji , które prowadzą do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju Polski. Więcej informacji

 

6.
IBB PAN uzyskał po raz drugi tytuł Geparda Biznesu w roku 2016.
Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2016 r., tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskało 4012 firm, bo ich wartość rynkowa wzrosła o więcej niż 10 proc. Więcej informacji

 

7.
W statystykach World Intellectual Property Indicators (WIPO) za rok 2015 dla Polski (ogłoszonych w grudniu 2016 r.) Instytut Biochemii i BIofizuki PAN znalazł się na 3 miejscu w rankingu PCT Top Applicants (Publication Year = 2015) z 7-mioma złożonymi wnioskami patentowymi obejmującymi swoją ochroną cały świat.