Falling Walls

Falling Walls Lab jest międzynarodową imprezą, która ma na celu prezentacje innowacyjnych pomysłów młodych badaczy, będących przedstawicielami różnych dziedzin nauki. Uczestniczące w projekcie instytucje akademickie z całego świata organizują swoje własne eliminacje Falling Walls Lab i wysyłają ich zwycięzcę/ów na miedzynarodowy finał Falling Walls Lab Finale, który odbywa się corocznie 8 listopada w Berlinie. W każdym przypadku podczas 3 minutowych wystąpień wstępnie wyłonieni na podstawie przesłanych zgłoszeń kandydaci prezentują swoje innowacyjne pomysły, modele biznesowe czy inicjatywy społeczne. Prezentacje odbywają się przed zgromadzoną widownią oraz ekspertami z różnych dziedzin nauki.

więcej informacji