Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska z Zakładu Biochemii Lipidów Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN otrzymała nagrodę Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN za cykl prac „Mechanizm biosyntezy i biologiczna rola poliizopropenoidów u eukariontów”. Wyniki prac prowadzonych w kierowanej przez nią grupie poszerzają wiedzę o poliizoprenoidach – naturalnych związkach chemicznych uznawanych dotychczas za wtórne metabolity o słabo poznanych funkcjach. Gratulujemy!