Nagrody za publikacje za rok 2016

Wzorem lat ubiegłych Komisja ds Nagród Rady Naukowej IBB PAN zaprasza Autorów publikacji oraz Nowych Doktorów do udziału w Konkursie na najlepszą publikację i na najlepszy doktorat w naszym Instytucie w 2016 roku. Najlepsze publikacje zostaną wyróżnione Dyplomami (premie pieniężne za publikacje są przyznawane przez Dyrekcję w systemie niezależnym od systemu Komisji), najlepsze doktoraty niezależnie od uhonorowania Dyplomem będą nagrodzone premią pieniężną Dyrektora Instytutu. Wnioski o udział w Konkursie zgłaszają zainteresowani. Więcej informacji