Otwarty list protestacyjny doręczony do Premier Beaty Szydło i Ministra Jarosława Gowina

Szanowni Państwo,
w związku ze skierowaniem do komisji sejmowej ustawy dotyczącej projektu nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także wprowadzeniem poprawki dotyczącej trybu powoływania przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Rada Naukowa IBB PAN przygotowała otwarty list protestacyjny skierowany do Premier Beaty Szydło i Ministra Jarosława Gowina. List został doręczowy adrestom 18 kwietnia 2017 r.  List otwarty RN IBB PAN.