Rekrutacja na studia doktoranckie w IBB PAN

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na studia doktoranckie rozpoczynające się 1 października 2017 r. Studia prowadzone są w dziedzinie nauki biologiczne, w dyscyplinach: biochemia, biofizyka, biologia. więcej informacji