Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków do XII edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może być przyznane osobie prowadzącej działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia w chwili składania wniosku.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, zatrudniające młodych naukowców.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres m.glowacka@ibb.waw.pl w terminie do 13 marca 2017 r.  następujących dokumentów:

- informacji o przebiegu pracy naukowej

- informacji o pracach wykonanych w okresie ostatnich 4 lat (publikacje, realizacja projektów badawczych, informacje o wdrożonych wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych)

- informacji o zdobytym w kraju i za granicą doświadczeniu naukowym (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu, jednostka kierująca)

- informacji o tematyce badań naukowych lub prac rozwojowych