Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki dla młodej uczonej z IBB PAN

Mgr inż. Nina Wezynfeld (Zakład Biofizyki IBB PAN) została laureatką tegorocznej edycji konkursu stypendialnego START ogłaszanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia naukowe START przyznawane są młodym uczonym stojącym u progu kariery naukowej, którzy mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Gratulujemy!