Praca

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Biochemii Roślin ogłasza nabór na stanowisko post-doca do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie aktywowanego przez aneksynę 1 mechanizmu molekularnego ochrony chloroplastów przed stresem oksydacyjnym w Arabidopsis thaliana

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

więcej informacji

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji Projektu Maestro kierowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Dziembowskiego. Tytuł Projektu: ”Mechanizmy onkogenezy związanej z mutacjami w DIS3 ”. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

więcej informacji

 

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowiska: doktorant (1 pozycja), magistrant (2 pozycje), do realizacji Projektu TEAM kierowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Dziembowskiego. Tytuł Projektu: ”Functional interactions of proteins involved in post-transcriptional regulatory mechanism in humans”. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

więcej informacji

 

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu „Nowe powiązania funkcjonalne w komórce eukariotycznej: transport pęcherzykowy strażnikiem stabilności genetycznej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów
na uczestników całorocznej wyprawy antarktycznej na Stację im. H. Arctowskiego w sezonie 2017-2018.

 

więcej informacji


 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

 

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy - doktoranta - do realizacji projektu 

„Badanie roli i biosyntezy poliprenoli typu bakteryjnego w komórkach eukariotycznych” 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko
kierownika 42. Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego
(w okresie: wrzesień 2017 - październik 2018)

więcej informacji

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

 

więcej informacji

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zatrudni osobę do realizacji projektu „Identyfikacja nowych elementów i ścieżek degradacji ludzkiego RNA mitochondrialnego za pomocą wysokoprzepustowych przeszukiwań biblioteką siRNA pokrywającą cały genom” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Zespół, którego kierownikiem jest dr Roman Szczęsny, będzie realizował projekt w Pracowni Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej

 

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko asystent/post-doc do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Hydrofobowa solwatacja halogenowanych ligandów. Pomiary termodynamiczne umożliwiające określenie energii swobodnej wiązania halogenowego.” 

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowiska: post-doc, doktorant, technik, magistrant, do realizacji Projektu TEAM kierowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Dziembowskiego. Tytuł Projektu: ”Functional interactions of proteins involved in post-transcriptional regulatory mechanism in humans”. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (stanowisko POST-DOC) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Analiza funkcji kompleksów remodelujących chromatynę typu SWI/SNF w kontroli procesów metabolicznych”

wiecej informacji

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (DOKTORANTA) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Analiza funkcji kompleksów remodelujących chromatynę typu SWI/SNF w kontroli procesów metabolicznych”

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (TECHNIKA) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu„Analiza funkcji kompleksów remodelujących chromatynę typu SWI/SNF w kontroli procesów metabolicznych” 

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

więcej informacji


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

więcej informacji


 

 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz IBB PAN poszukują doktoranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu pt:  “Role of mobile elements in bacteria metabolism. Dynamic alpha-helical polymers of Kfr-type plasmidic proteins in organization of prokaryotic mitotic spindle”

wiecej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (DOKTORANTA) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Hydrofobowa solwatacja halogenowanych ligandów. Pomiary termodynamiczne umożliwiające określenie energii swobodnej wiązania halogenowego.”

wiecej informacji

 


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w porozumieniu z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN (Zakład Genetyki) ogłaszają konkurs na stanowisko STYPENDYSTY_DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Biologiczna funkcja zachowanej ewolucyjnie niezbadanej kinazy SELO, wspólnej dla większości organizmów żywych - badania w modelu bakteryjnym i drożdżowym.”

wiecej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Biochemii Roślin ogłasza nabór na stanowisko post-doca do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie aktywowanego przez aneksynę 1 mechanizmu molekularnego ochrony chloroplastów przed stresem oksydacyjnym w Arabidopsis thaliana

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Biochemii Roślin ogłasza nabór na stanowisko magistranta do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie aktywowanego przez aneksynę 1 mechanizmu molekularnego ochrony chloroplastów przed stresem oksydacyjnym w Arabidopsis thaliana

więcej informacji

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Biochemii Roślin ogłasza nabór na stanowisko doktoranta do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt: „Poszukiwanie aktywowanego przez aneksynę 1 mechanizmu molekularnego ochrony chloroplastów przed stresem oksydacyjnym w Arabidopsis thaliana

 

wiecej informacji


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Biochemii Drobnoustrojów ogłasza nabór na stanowisko doktoranta do realizacji projektu Sonata Bis finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Szczegółowa analiza potencjalnych regulatorów transkrypcji z proteomu Pseudomonas aeruginosa zależnych od ParA/ParB z wykorzystaniem narzędzi biologii systemów”

więcej informacji

 


 

Zakład Biologii Antarktyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta.

więcej informacji

 


 

Pracownia regulacji transkrypcji tRNA, Zakładu Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata na wykonanie pracy doktorskiej.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko doktoranta do realizacji projektu konsorcyjnego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wpływ mobilnych elementów na metabolizm bakterii. Dynamiczne polimery alfa helikalnych białek plazmidowych typu Kfr w organizacji prokariotycznego "wrzeciona mitotycznego"”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje osoby na stanowisko asystenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Nieznane szlaki przemian metabolicznych octanu, maślanu, mleczanu i propionianu we wspólnotach mikroorganizmów produkujących metan”.

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta
do wykonania pracy doktorskiej w Pracowni Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej IBB PAN

 

więcej informacji

 


 

 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza dodatkowy nabór na stanowisko doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Funkcjonalna analiza białek Nudix, nieznanych czynników wirulencji, adaptacji i opornosci na antybiotyki Pseudomonas aeruginosa.”

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje osoby na stanowisko asystenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Badanie mechanizmów biorących udział w syntezie niekodujących transkryptów”. wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Badanie mechanizmów biorących udział w syntezie niekodujących transkryptów”. 

 wiecej informacji


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko
kierownika 41. Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego
(w okresie: wrzesień 2016 - październik 2017)

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs na kandydatów
na uczestników całorocznej wyprawy antarktycznej  na Stację im. H. Arctowskiego w sezonie 2016-2017

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Udział polimerazy delta DNA w replikacji nici wiodacej w komórkach Saccharomyces cerevisiae”.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Regulation of posttranslational modification of human DNA polymerase iota”.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do pracy w Pracowni Mutagenezy i Replikacji DNA

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do pracy w Pracowni Mutagenezy i Replikacji DNA

więcej informacji


 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta do pracy w Zakładzie Biochemii Lipidów

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta do pracy w Zakładzie Genetyki

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta do pracy w Zakładzie Genetyki

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Biological functions and mechanisms of action of unique lipid compounds, dolichols in cells of filamentous fungi”.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Ustalenie roli kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF w crosstalk`u hormonalnym podczas wczesnego rozwoju Arabidopsis”.

więcej informacji


 

 

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza  nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2015r. Ogłoszenie

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta
do pracy w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Funkcjonalna analiza białek Nudix, nieznanych czynników wirulencji, adaptacji i oporności na antybiotyki Pseudomonas aeruginosa” - przedłużenie terminu składania dokumentów

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Biologii Antarktyki IBB PAN

 

więcej informacji

 

 


 

IBB PAN poszukuje wykonawców na stanowiska typu post-doc oraz technik

 

Pracownia Patogenezy Roślin Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawców do realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

 

“Target enrichment and NGS approaches for isolation and characteristic of Ry-fsto gene, responsible for extreme resistance of potato plants (Solanum tuberosum L.) to PVY infection”

 

na stanowisku typu post-doc (więcej informacji) oraz 

 

“Cellular Dynamics of HopQ1, a Type Three Secretion Effector from Pseudomonas syringae”

 

na stanowiskach typu post-doc (więcej informacji) oraz technik (więcej informacji).

 

  

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (Zakład Biochemii Drobnoustrojów) w porozumieniu ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego ogłaszają konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Biologiczna funkcja zachowanej ewolucyjnie niezbadanej kinazy SELO, wspólnej dla większości organizmów żywych - badania w modelu bakteryjnym i drożdżowym.”

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawców do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t.: “The function of SWI/SNF- type chromatin remodeling complexes in control of metabolic processes” na stanowisku typu
 post-doc, doktorant

 oraz do realizacji projektu "Comparison of functional interdependence between AMPK pathway controlling energy homeostasis and SWI/SNF-type chromatin remodeling complex, in Arabidopsis and humans"na stanowisku typu

 post-doc

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje osoby do pracy w kompleksie Fitotronowo-Szklarniowym

 

więcej informacji

 


 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN,

w Zakładzie Biosyntezy Białka.

 

więcej informacji

 

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta

do pracy w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Funkcjonalna analiza białek Nudix, nieznanych czynników wirulencji, adaptacji i oporności na antybiotyki Pseudomonas aeruginosa

więcej informacji

 

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje magistranta

do pracy w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Ustalenie roli kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF w crosstalk`u hormonalnym podczas wczesnego rozwoju Arabidopsis"

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (Pracownia Glikobiologii Grzybów) ogłasza nabór na stanowisko doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Candida albicans, genetyczne regulacje glikozylacji białek prowadzące do zwiększenia wrażliwości na leki i ograniczenia inwazyjnego wzrostu.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (Zakład Biofizyki) poszukuje wykonawcy do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Peptydy Abeta 4-x jako odporne na leki chelatujące cząsteczki wiążące miedź, promujące tworzenie oligomerów amyloidowych.”

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawców do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t.: “Comparison of functional interdependence between AMPK pathway controlling energy homeostasis and SWI/SNF-type chromatin remodeling complex, in Arabidopsis and humans”
na stanowisku typu post-doc, doktorant i technik.

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór  doktorantów oraz osób na stanowisko post-doc do zespołu badawczego realizującego projekt MAESTRO: „Approach to structures of difficult protein targets using new mass spectrometry-based methods”

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zatrudni osobę na stanowisko asystenta 

 

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zatrudni osobę na stanowisko asystenta do realizacji projektu „Multidyscyplinarne kompleksowe badania degradacji i kontroli jakości mitochondrialnego RNA” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów

na uczestników całorocznej wyprawy antarktycznej

na Stację im. H. Arctowskiego w sezonie 2015-2016.

 

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na wykonanie pracy doktorskiej

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego w

Środowiskowym Laboratorium Spektrometrii Mas

 

więcej informacji

 

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór
na stanowisko asystenta do zespołu badawczego realizującego projekt: “Control of tRNA biogenesis in yeast” w ramach Programu “Mistrz” Fundacji na rzez Nauki Polskiej.

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ogłasza nabór na stanowisko Kierownik 40. Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego
(w okresie: wrzesień 2015 - październik 2016)

 

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Wiązanie halogenowe w układach białko-ligand. Badania termodynamiczne i strukturalne dla racjonalnie wybranych kompleksów oraz analiza wszystkich struktur dostępnych w bazie PDB”

 

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawców do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t.: „Ustalenie roli kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF w crosstalk`u hormonalnym podczas wczesnego rozwoju Arabidopsis”
na stanowisku technika/biologa i magistranta.

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór
do zespołu badawczego realizującego projekt: „Evolutionary approach to functional analysis of genome” w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki
na stanowisko doktoranta.

 

więcej informacji 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko Technik/Biolog

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 

więcej informacji

 

 


 

 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko doktora nauk biologicznych do realizacji projektu OPUS


więcej informacji

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko Asystenta

 

więcej informacji

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko Asystenta

 

więcej informacji

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko Asystenta w Zakładzie Biochemii Drobnoustrojów

 

więcej informacji

 

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko magistranta w projekcie HOMING PLUS

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko doktoranta w projekcie TEAM w Pracowni Mutagenezy i Reperacji DNA


więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko elektryka


więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko magistranta w Zakładzie Biochemii Roślin

wiecej informacji 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór magistrantów do zespołu badawczego realizującego projekt: „Proteomics in characterization of selected protein assemblies” w ramach programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

więcej informacji

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biofizyki

 

więcej informacji

 

 

 

 


 

 

 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biofizyki

 

więcej informacji

 

 

 

 


 

 

 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko kierownika XXXIX Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. "H. Arctowskiego"


więcej informacji

 

 


 

 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko magistranta w Zakładzie Biologii Molekularnej

 

więcej informacji

 

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów

na uczestników całorocznej wyprawy antarktycznej

na Stację im. H. Arctowskiego w sezonie 2014-2015.

 

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Roślin

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Roślin

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Roślin

więcej informacji


 

 


 

 

Laboratorium Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej IBB PAN Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
poszukuje wykonawcy, do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
„Charakterystyka biochemiczna, strukturalna i funkcjonalna roślinnego kompleksu egzosomu z wykorzystaniem Arabidopsis thaliana jako organizmu modelowego”.

Więcej informacji

 

 


 

 

Zakład Biofizyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
poszukuje wykonawcy do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Wiązanie halogenowe w układach białko-ligand. Badania termodynamiczne i strukturalne dla racjonalnie wybranych kompleksów oraz analiza wszystkich struktur dostępnych w bazie PDB”

 

Głównym celem projektu jest doświadczalne określenie wkładu termodynamicznego wiązania halogenowego do wartości całkowitej zmiany energii swobodnej towarzyszącej utworzeniu, w warunkach roztworu wodnego, kompleksu między niskocząsteczkowym ligandem a makrocząsteczką. Uzyskane dla modelowych układów dane termodynamiczne, uzupełnione badaniami strukturalnymi (krystalografia, analiza struktur dostępnych w PDB oraz modelowanie molekularne), mają umożliwić stworzenie pełniejszego opisu relacji między własnościami wolnego liganda w roztworze wodnym a wiązaniami halogenowymi tworzonymi w kompleksie z białkiem. Wyniki powinny pozwolić na rozstrzygnięcie rozbieżności występujących obecnie w danych literaturowych, w których energia wiązania halogenowego, w zależności od układu, szacowana jest od 0.2 do 8 kcal•mol-1.

Więcej informacji

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko magistranta w projekcie HOMING-PLUS FNP

Laureat VII edycji programu HOMING-PLUS FNP, dr Humberto Fernandes (Pracownia Inżynierii Genomowej (Bochtler Lab), Instytut Biochemii i Biofizyki, PAN w Warszawie) poszukuje kandydatów na stanowisko magistranta, w celu prowadzenia badań w ramach projektu “Plant-specific methyltransferase DNA structures".

Więcej informacji

 

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Lipidow

Więcej informacji

 

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktora nauk biologicznych

do realizacji projektu Opus „Nowe elementy węzłowe w metabolizmie izoprenoidów: oddziaływania pomiędzy cis-prenylotransferazami i ich komórkowymi regulatorami u Arabidopsis” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Więcej informacji.

 


 

 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

poszukuje wykonawców do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Wiązanie halogenowe w układach białko-ligand. Badania termodynamiczne i strukturalne dla racjonalnie wybranych kompleksów oraz analiza wszystkich struktur dostępnych w bazie PDB”. Więcej informacji wykonawca 1 i wykonawca 2.

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – Zakład Biofizyki

poszukuje wykonawcy do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.„Badanie tworzenia kompleksów ternarnych przez sensory fluorescencyjne dla jonów cynkowych.” Więcej informacji tutaj.

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór  na stanowisko informatyczno-administracyjne w projekcie Ścieżki Kopernika pt .:” Naukowcy, nauczyciele i inicjatorzy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w zakresie badań mikrobiologicznych żywności”


Wymagania:

- znajomość oprogramowania PyBossa oraz systemów zarządzania treścią (np. Wordpress),

- tworzenie aplikacji,

- biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie,

- umiejętność tworzenia aplikacji w systemie PyBossa,

- znajomość otwartych licencji mających zastosowanie do zasobów naukowych, zwłaszcza dotyczących danych,

- znajomość Otwartych Zasobów Edukacyjnych i Otwartych Zasobów Nauki Obywatelskiej.

 

Czas trwania projektu: 03.07.2013 - 31.12.2014. 

Wysokość wynagrodzenia: 450 zł miesięcznie

Termin nadsyłania CV do dnia 31.07.2013 na adres: greenb@ibb.waw.pl

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór  na stanowisko asystenta  w projekcie Ścieżki Kopernika pt .:” Naukowcy, nauczyciele i inicjatorzy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w zakresie badań mikrobiologicznych żywności”

 

Wymagania:

- stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii, biologii lub biotechnologii,

- poparte dorobkiem publikacyjnym, duże doświadczenie w pracy mikrobiologicznej z bakteriami kwasu mlekowego w szczególności z zakresu oceny bioróżnorodności gatunkowej i analiz molekularnych,

- umiejętność obsługi aparatu do mikromacierzy fenotypowych i analizy danych,

- doświadczenie dydaktyczne, umiejętność przeprowadzania lekcji pokazowych,

- gotowość wyjazdu i szkoleń uczestników projektu w zakresie pracy mającym na celu izolację, ocenę bioróżnorodności oraz wstępną charakterystykę właściwości metabolicznych bakterii kwasu mlekowego pochodzących z uzyskanych próbek mleka,

- płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Czas trwania projektu: 03.07.2013 - 31.12.2014. 

 

Wysokość wynagrodzenia: 450 zł. miesięcznie

 

Termin nadsyłania CV do dnia 31.07.2013 na adres: greenb@ibb.waw.pl

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje sekretarki do obsługi administracyjno- technicznej projektu Ścieżki Kopernika pt .: "Naukowcy, nauczyciele i inicjatorzy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w zakresie badań mikrobiologicznych żywności” w ramach konsorcjum „RóbRazem”

 

Zatrudnienie: umowa zlecenie

Okres zatrudnienia: 03.07.2013-31.12.2014

Wysokość wynagrodzenia 117,00 zł brutto/ miesięcznie.

Zainteresowanych prosimy o odpowiedzi na adres: greenb@ibb.waw.pl

 

 


 

 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje magistranta do realizacji

projektu „Transpozony w genomach pierwszych grzybów lądowych (Zygomycota)”

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

O temacie pracy:
Sprzężniaki (Zygomycota) stanowią bardzo słabo poznaną gromadę grzybów. Do tej grupy zalicza się
oportunistyczne patogeny zwierząt i roślin takie jak Rhizopus (powodujący śmiertelne infekcje u ludzi!),
Entomophtora (odpowiedzialne za martwe muchy na parapetach jesienią), jak również saprofityczne Phycomyces
(stosowane eksperymentalnie w opatrunkach).

Więcej informacji w ogłoszeniu:


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
 

INSTYTUCJA: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Specjalista ds. zamówień publicznych
DATA OGŁOSZENIA: 28 maja 2013 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07 czerwca 2013 r.
LINK DO STRONY: http://www.ibb.waw.pl/pl/praca

 

OPIS:
Do podstawowych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

 • przygotowanie postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań;
 • koordynacja prac związanych z zamówieniami.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i dotyczących jej rozporządzeń;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu zamówień finansowanych ze środków pomocowych UE;
 • dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office: Word, Excel;
 • samodzielność, dokładność oraz dobra organizacja pracy.

 

Aplikacja powinna składać się z:

 • listu motywacyjnego
 • życiorysu z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.".

 

Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: secretariate@ibb.waw.pl

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktora nauk biologicznych

do realizacji projektu Harmonia finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

pt.: „Reduktaza poliprenolu - nowy gracz w regulacji cyklu dolicholowego w komórkach eukariotycznych”

  

Więcej informacji tutaj.

 

 


 

 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko adiunkta

 

 

MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia molekularna
DATA OGŁOSZENIA: 08 maj 2013
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 maj 2013
LINK DO STRONY: www.ibb.waw.pl/pl/praca
SŁOWA KLUCZOWE: metabolizm RNA, Saccharomyces cerevisiae, hodowle komórkowe.

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w liczących się czasopismach międzynarodowych o współczynniku cytowalności   (Impact Factor) nie mniejszym niż 5.
 • Doświadczeni w pracy nad metabolizmem RNA z wykorzystaniem drożdży oraz ludzkich komórek w hodowli jako modeli badawczych.
 • Pożądane doświadczenie w zdobywaniu środków na badania.

 

Przystępując do konkursu należy złożyć:

 • List intencyjny adresowany do Dyrektora Instytutu.
 • Życiorys naukowy.
 • Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego doktora.
 • Wykaz publikacji.
 • Klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

 

Dokumenty proszę składać osobiście w sekretariacie Instytutu (pokój 45) lub drogą pocztową na adres:
Sekretariat Dyrektora
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
ul. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa

 

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko asystenta


MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia molekularna
DATA OGŁOSZENIA: 08 maj 2013
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 maj 2013

LINK DO STRONY: www.ibb.waw.pl/pl/praca
SŁOWA KLUCZOWE: metabolizm RNA, Saccharomyces cerevisiae, hodowle komórkowe, analiza bioinformatyczna.

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, magisterium w dziedzinie bioinformatyki.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w liczących się czasopismach międzynarodowych.
 • Doświadczenie w analizie danych pochodzących z wysokoprzepustowego sekwencjonowania.

Przystępując do konkursu należy złożyć:

 • List intencyjny adresowany do Dyrektora Instytutu.
 • Życiorys naukowy.
 • Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego doktora.
 • Wykaz publikacji.
 • Klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Dokumenty proszę składać osobiście w sekretariacie Instytutu (pokój 45) lub drogą pocztową na adres:
Sekretariat Dyrektora
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
ul. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa

 

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje magistra do realizacji

projektu Harmonia “Rola aneksyn w wewnątrzkomórkowym krążeniu błon”

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

 

Projekt jest poświęcony analizie wpływu aneksyn na funkcjonowanie podstawowej maszynerii białkowej odpowiadającej za egzo- i endocytozę pęcherzyków błonowych. Proces wewnątrzkomórkowego krążenia pęcherzyków transportowych jest słabo zbadany, a wiele danych wskazuje na to, że ma wielki znaczenia nie tylko dla prawidłowego rozwoju, ale i odpowiedzi roślin na szkodliwe czynniki środowiska. 

 

Więcej informacji w ogłoszeniu:

 

 


 


 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór  na stanowisko informatyczno-administracyjne platformy projektu Ścieżki Kopernika pt:  "Naukowcy, nauczyciele i inicjatorzy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w  zakresie badań mikrobiologicznych żywności"