Sekretariat Naukowy

Najnowsze komunikaty

IBB PAN poszukuje kandydatów na stanowisko doktoranta (1 pozycja) i magistranta (2 pozycje)
03/27/2017 - 08:00

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowiska: doktorant (1 pozycja), magistrant (2 pozycje), do realizacji Projektu TEAM kierowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Dziembowskiego. Tytuł Projektu: ”Functional interactions of proteins involved in post-transcriptional regulatory mechanism in humans”. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. wiecej informacji

IBB PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta
03/20/2017 - 14:46

IBB PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta