Strona doktorantów

SKŁAD RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW IBB PAN:

MARTA JEDYNAK – Przewodniczący, Zakład Biosyntezy Białka IBB, martaj@ibb.waw.pl
RÓŻA SAWICKA – Zastępca Przewodniczącego, Zakład Biosyntezy Białka IBB, rozasawicka@ibb.waw.pl
ANNA KOTRYS - Sekretarz, Pracownia Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej IBB, akotrys@ibb.waw.pl
MAGDALENA CHMIELEWSKA-JEZNACH – Zakład Biochemii Drobnoustrojów, IBB, mchjeznach@ibb.waw.pl
MIKOŁAJ FEDOROWICZ - Pracownia Mutagenezy i Reperacji DNA, IBB, mfedorowicz@ibb.waw.pl
MAŁGORZATA HABICH – Zakład Bioinformatyki, IBB, malgorzata.habich@ibb.waw.pl
BŁAŻEJ KEMPIŃSKI – Zakład Genetyki, IBB, b.kempinski@ibb.waw.pl
AGNIESZKA KIELAN – Zakład Biochemii Drobnoustrojów, IBB, a.kielan@ibb.waw.pl
AGNIESZKA MACIOŁA – Zakład Biosyntezy Białka, IBB, a.maciola@ibb.waw.pl
TOMAS PILŻYS – Zakład Biologii Molekularnej IBB, tpilzys@ibb.waw.pl
ANNA STROYNOWSKA-CZERWIŃSKA – Laboratorium Biologii Strukturalnej, MIBMiK, asczerwinska@iimcb.gov.pl
PRZEMYSŁAW SUROWIECKI – Zakład Biochemii Lipidów, IBB, surowiecki@ibb.waw.pl
DIANA TOCZYDŁOWSKA - Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka, MIBMIK, dtoczydlowska@genesilico.pl
TOMASZ WALTER – Zakład Biochemii Drobnoustrojów IBB, walter.tomek@ibb.waw.pl

PRZEDSTAWICIEL DO RADY NAUKOWEJ IBB PAN - RÓŻA SAWICKA

 

Adres email: phdstudents@ibb.waw.pl

 

http://www.facebook.com/DoktoranciIbb

 

 

Regulamin Samorządu Doktorantów IBB PAN (obowiązujący od 17.01.2014)