Aktualności

Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 grudnia2019 r. powołał Pana prof. dr. hab. Jarosława Poznańskiego na Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 30 listopada 2023 r. więcej informacji

Nagroda Prezesa Rady Ministrów w roku 2019

Prof. dr hab. Ewa KULA-ŚWIEŻEWSKA została laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2019 za dorobek naukowy z zakresu biochemii, chemii bioorganicznej i badań molekularnych związków izoprenoidowych, zgłoszona przez Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Czytaj dalej »

Stanowisko NCN w sprawie podatku dochodowego od niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki

NCN podało informację o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów (OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, SYMFONIA, DIOSCURI, konkursy międzynarodowe dwu- lub wielostronne) oraz stypendiów i innych środków finansowych w ramach konkursu ETIUDA. Czytaj dalej »

Komunikaty Sekretariatu Naukowego

Konkurs NAWA - stypendia na realizowanie części pracy doktorskiej w ośrodkach zagranicznych (program im. Iwanowskiej) 14.10.2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej.

Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach zagranicznych.

Więcej informacji na stronie:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1214-doktoranci-otwarty-nabor-wnios...