Aktualności

Nowa strona Instytutu

Informujemy, że pod adresem https://ibb.edu.pl/ została uruchomiona nowa strona Instytutu. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o skorzystanie z nowej strony.

Komunikaty Sekretariatu Naukowego

Nabór wniosków Bekker NAWA oraz Ulam NAWA 30.03.2021

Program Bekker

Program obejmuje finansowanie stypendium i dodatku mobilnościowego dla doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich wyjeżdżających do zagranicznych ośrodków naukowych. Wyjazdy, 3-24 miesięcy, rozpoczną się 1.03.2022r.
Termin naboru wniosków 25.05.2021 r.
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera
 
Program Ulam

W ramach Program finansowane są przyjazdy do Polski naukowców ze stopniem co najmniej doktora (stypendium oraz dodatek mobilnościowy). Przyjazdy, 3-24 miesięcy, rozpoczną się 1.01.2022 r.
Termin naboru wniosków 15.06.2021
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Polska Akademia Nauk ogłosiła konkurs PASIFIC 26.03.2021

Polska Akademia Nauk ogłosiła konkurs na program stypendialny dla wybitnych naukowców PASIFIC.

Program PASIFIC oferuje atrakcyjne 2-letnie staże podoktorskie dla znakomitych naukowców dowolnej narodowości, pracujących w dowolnej dyscyplinie naukowej. Każdy stypendysta PASIFIC otrzyma miesięczny dodatek w wysokości ok. 2500 euro i w stosownych przypadkach, dodatkowy zasiłek rodzinny. Ponadto stypendyści PASIFIC otrzymają budżet na badania w wysokości do 93 000 euro na projekt.

Więcej informacji:
https://pasific.pan.pl/

Finansowanie opłat wpisowych za udział w konferencjach organizowanych w trybie on-line 24.02.2021

W związku z brakiem możliwości realizacji programów mobilnościowych związanym z panującą pandemią COVID-19 Biuro Współpracy z Zagranicą PAN tymczasowo wprowadza możliwość starania się o sfinansowanie opłaty wpisowej za udział w konferencjach organizowanych w trybie on-line, podczas których uczeni mają możliwość zaprezentowania swojej pracy naukowej i których wynikiem mogą być wspólne publikacje. Wiecej informacji. Wnioski proszę przesyłać mailowo do Działu Badań i Projektów Naukowych IBB PAN.