Aktualności

Odszedł prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki

Z przykrością zawiadamiamy, że dnia 13 czerwca 2020r. zmarł Pan Profesor dr hab. Tadeusz Chojnacki. Pogrzeb odbędzie się dnia 25 czerwca o godzinie 11:00 na cmentarzu Powązki Wojskowe. Prof. Czytaj dalej »

Pracownicy i doktoranci IBB PAN otrzymali granty NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1. Wśród laureatów konkursów znaleźli się: dr hab. Liliana Surmacz (OPUS), dr Marta Grech-Baran (SONATA), dr Kamil Steczkiewicz (SONATA), mgr Krystian Łazowski (PRELUDIUM), mgr Monika Karasiewicz-Urbańska (PRELUDIUM), mgr Agnieszka Bednarek (PRELUDIUM), prof. dr hab. Michał Dadlez (PRELUDIUM BIS). Czytaj dalej »

Fundusze na badania nad COVID-19

Prof. Matthias Bochtler otrzymał grant NCN w ramach szybkiej ścieżki dostępu do funduszy na badania nad COVID-19. Celem projektu będzie opracowanie podstaw szybkiego testu na obecność SARS-CoV-2 z użyciem narzędzi CRISPR. Więcej

Komunikaty Sekretariatu Naukowego

Ogłoszenie o naborze dwojga doktorantów 03.06.2020

Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje dwojga doktorantów do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego OPUS pt.: "Analiza funkcjonalna genomów bakteriofagów Staphylococcus aureus z rodzaju Kayvirus w poszukiwaniu molekularnych podstaw szerokiej specyficzności i strategii przetrwania w populacji z gospodarzem"
więcej informacji

Nabór na stanowisko post-doc 02.06.2020

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie poszukuje post-doca do realizacji projektu badawczego OPUS pt. „Isolation of resistance genes to PVY infection, useful in potato (Solanum tuberosum L)
breeding and its functional analysis” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

Nabór na stanowisko doktoranta 02.06.2020

Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego OPUS pt.: "Rola białek z rodziny ALKBH w rozwoju otyłości i cukrzycy typu 2 na modelu świni" wiecej informacji