Aktualności

Naukowcy IBB PAN laureatami konkursu NCN - MINIATURA 4

Naukowcy z IBB PAN zostali laureatami konkursu MINIATURA 4 Narodowego Centrum Nauki. Projekty dr Sylwii Bloch, dr inż. Marcina Olszaka, dr Talimur Abu Musa Md Reza zostały zakwalifikowane do finansowania.

więcej informacji

Nowa pracownia w ramach programu Polskie Powroty 2020 - COVID-19, NAWA

Dr Tomasz Turowski został laureatem programu NAWA Polskie Powroty 2020, edycja COVID-19. Dzięki finansowaniu projektu utworzona zostanie nowa pracownia w IBB PAN.

Komunikaty Sekretariatu Naukowego

Nagrody im. Witolda Drabikowskiego za najlepszy doktorat z biochemii w 2020 21.01.2021

 Nagrody im. Witolda Drabikowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck przyznawane są za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej w 2020 roku.

Nagroda obejmuje premię pieniężną ufundowaną przez firmę Merck Sp. z o.o. oraz opublikowanie tez doktoratu na łamach kwartalnika "Postępy Biochemii". 

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody może dokonać każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora. Zgłoszenie należy przesyłać pocztą tradycyjną (na nośniku pamięci CD) lub elektroniczną DO 15 MARCA 2021 R. na adres: Instytut Biologii Doświadczalnej (PTBioch.), ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa lub e-mail: BIURO@PTBIOCH.EDU.PL więcej informacji

Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców 07.12.2020

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Wnioski można składać do 31 grudnia 2020 r. Więcej informacji

Journal Checker Tool 19.11.2020

Infomujemy, iż jest już dostępny Journal Checker Tool - narzędzie do testowania zgodności wyboru czasopism z wymogami Polityki otwartego dostępu do publikacji NCN. Więcej informacji