Pracownia Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej

Kierownik Pracowni: Prof dr hab. Andrzej Dziembowski

Laboratory of RNA Biology and Functional Genomics