Pożywkarnia

Dział Pożywkarni w budynku "A"


Kierownik Grażyna Jewdoszuk - pok. 26 wew. 11-26

inż. Helena  Lewandowska - pok. 26 wew. 11-26
mgr  Bartosz Pac  - pok. 26 wew. 11-26
tech. Marcin Barański - pok. 34 wew. 31-34
tech. Bogdan Golczyk - pok. 34 wew. 31-34

Dział Pożywkarni mieszczący się w bud."A" i w bud."C" zajmuje się wykonywaniem podłoży stałych i płynnych;
wylewaniem szalek, sterylizacją roztworów i podłoży. Wykonujemy również sterylizacje plastików i innych materiałów
do pracy doświadczalnej w laboratoriach. Natomiast w Pożywkarni w bud."C" prowadzony jest proces utylizacji.