Wspólna Szkoła Doktorska

Wspólna Szkoła Doktorska

o profilu

„Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki”

pod nazwą

SZKOŁA DOKTORSKA MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ

„Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD”

 

W Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego została powołana Wspólna Szkoła Doktorska  o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” pod nazwą Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej , jako zorganizowana forma kształcenia doktorantów mającą charakter interdyscyplinarny, prowadzoną wspólnie przez następujące podmioty, w następujących dyscyplinach:

 

Nauki medyczne:

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie;

Nauki biologiczne:

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie;

Inżynieria biomedyczna:

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie;

 

 

Regulamin Wspólnej Szkoły Doktorskiej

Program kształcenia we Wspólnej Szkole Doktorskiej