Centrum Dioscuri

Termin składania wniosków w trzeciej edycji programu Dioscuri: 23 marca 2020.

Więcej informacji o bieżącej edycji programu Dioscuri: https://ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri3/

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN jest jedną z trzech Polskich Instytucji Naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, które zadeklarowały chęć organizacji Centrów Dioscuri.