Dr Marta Grech-Baran otrzymała nagrodę AgroBioTop

Dr Marta Grech-Baran otrzymała nagrodę AgroBioTop. Nagroda ta honoruje młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. To coroczna indywidualna nagroda przyznawana przez kapitułę, powołaną przez Komitet Biotechnologii PAN. Fundatorem nagrody jest firma Bayer. Więcej informacji-firma Bayer. Więcej informacji - Komitet Biotechnologii PAN