Dr Roman Szczęsny laureatem programu FIRST TEAM FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła 5. edycję konkursu w programie FIRST TEAM. Spośród rekordowej liczby złożonych wniosków wyłoniono laureatów, wśród których znalazł się dr Roman Szczęsny. Uzyskane środki zostaną wykorzystane na założenie nowej grupy badawczej. Gratulujemy.

Więcej informacji