Dwie nowe pracownie dzięki sukcesowi w programie Polskie Powroty NAWA

Dr Michał Wandel i dr Maciej Nogalski zostali laureatami programu NAWA Polskie Powroty i utworzą nowe pracownie w IBB badające oddziaływania patogen-gospodarz.

NAWA Polskie Powroty

 

Dr Michal Wandel pracuje obecnie w MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK. Po dołączeniu do IBB dr Wandel będzie kierował pracownią badającą molekularne mechanizmy nieswoistej odpowiedzi immunologicznej, w szczególności dr Wandel zamierza badać procesy związane w infekcją komórek ludzkich przez bakterie i grzyby.

Dr Maciej Nogalski pracuje obecnie na Uniwersytecie w Princeton. Badania dra Nogalskiego dotyczą infekcji komórek ludzkich przez wirusy. W IBB dr Nogalski będzie kierownikiem pracowni, która będzie badała molekularne mechanizmy wykorzystania przez wirusy niekodujących RNA gospodarza, w tym rolę tych procesów w rozwoju nowotworów.

Rozpoczęcie badań w obu pracowniach planowane jest w drugiej połowie 2021 r. Stworzenie tych pracowni wzmocni prowadzone w IBB badania dotyczące patogenów. Serdecznie gratulujemy i już teraz życzymy wielu sukcesów naukowych.