Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza uzupełniającą rekrutację kandydatów do Wspólnej Szkoły Doktorskiej

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów do Wspólnej Szkoły Doktorskiej prowadzonej wspólnie przez następujące podmioty, w następujących dyscyplinach:

1. Nauki medyczne: 

o Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;

o Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie;

2. Nauki biologiczne: 

o Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie;

3. Inżynieria biomedyczna: 

o Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie;

Informacje na temat Wspólnej Szkoły Doktorskiej znajdują się pod adresem: https://www.cmkp.edu.pl/struktura/studium-studiow-doktoranckich/wspolna-...

 

Tematy projektów doktorskich_IBB PAN

 

Kandydaci do Wspolnej Szkoły Doktorskiej proszeni są o przesyłanie wymaganych dokumentów  na adres e-mailowy:  urszula.mackiewicz@cmkp.edu.pl do dnia 23 sierpnia 2019

 

Wstępny etap rekrutacji odbędzie się w IBB PAN w dniach 11-13 września 2019

Informacje dotyczące przebiegu wstepnego etapu rekrutacji dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Wspólnej Szkoły Doktorskiej w ramach puli IBB PAN dostępne są pod adresem: https://www.ibb.waw.pl/pl/struktura/szkola-biologii-molekularnej/rekrutacja