Nagroda Prezesa Rady Ministrów w roku 2019

Prof. dr hab. Ewa KULA-ŚWIEŻEWSKA została laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2019 za dorobek naukowy z zakresu biochemii, chemii bioorganicznej i badań molekularnych związków izoprenoidowych, zgłoszona przez Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.
Prof. E. Kula-Świeżewska jest badaczką światowej klasy, realizującą projekty wymagające specjalistycznego i nowoczesnego warsztatu naukowego, publikującą w wysoce prestiżowych czasopismach. Głównym nurtem zainteresowań badawczych prof. Świeżewskiej jest grupa zróżnicowanych strukturalnie związków izoprenoidowych występujących w organizmach eukariotów. Związki te odgrywają istotne znaczenie w biologii, m.in. w środowisku roślin w ich przystosowywaniu do stresów środowiskowych. Wyniki badań nad związkami izoprenoidowymi mogą też mieć znaczenie praktyczne i być w przyszłości wykorzystywane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym i medyczny. Jednym z licznych odkryć badawczych, o dużym potencjale oddziaływania, jest charakterystyka reduktazy poliprenolowej zidentyfikowanej u ssaków i wykazanie, że mutacje w jednym z genów (SRD5A3), kodującym ten enzym skutkują u ludzi chorobami Wrodzonego Niedoboru Glikozylacji typu 1. Gratulujemy!