Nagrody dla pracowników IBB PAN

Podczas Gali Nauki Polskiej naukowcy z IBB PAN odebrali nagrody z rąk Ministra Jarosława Gowina. Prof. Ewa Kula-Świeżewska otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za całokształt dorobku, prof. Jacek Bardowski otrzymał nagrodę MNiSW za działalność wdrożeniową, dr hab. Roman Szczęsny nagrodę MNiSW za znaczące osiągniecia naukowe.

Więcej informacji