Nagrody dla Pracowników Instytutu

Prof. dr hab. Michał Dadlez oraz prof. dr hab. Joanna Kruszewska otrzymali Nagrody Ministra Nauki i Edukacji za całokształt dorobku naukowego i za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej.

Więcej informacji