Odszedł prof. dr hab. Tadeusz Chojnacki

Z przykrością zawiadamiamy, że dnia 13 czerwca 2020r. zmarł Pan Profesor dr hab. Tadeusz Chojnacki. Pogrzeb odbędzie się dnia 25 czerwca o godzinie 11:00 na cmentarzu Powązki Wojskowe. Prof. Tadeusz Chojnacki był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, współzałożycielem, wieloletnim pracownikiem i wicedyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, wieloletnim Kierownikiem Zakładu Fosfolipidów / Zakładu Biochemii Lipidów IBB PAN, naszym nauczycielem. Więcej informacji: link.