Pożegnanie Prof. dr hab. Bernarda Wielgata

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Profesora Bernarda Wielgata, Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych IBB PAN w latach 1984-2000, członka Rady Naukowej IBB PAN, stypendysty Humboldta, wieloletniego pracownika Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, współorganizatora nowej siedziby instytutu, w który to projekt zaangażował się z ogromną pasją, poświęcając mu wiele czasu i serca. Panie Profesorze, pozostanie Pan w naszej pamięci. Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się w dniu 27 marca 2021 r. (sobota) o godzinie 10:30 w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli, Warszawa ul. Rakowiecka 61, po czym odprowadzimy Zmarłego na cmentarz w Żelechowie.