Pracownicy IBB wyróżnieni nagrodami Prezesa Rady Ministrów

Prof. Wojciech Bal i dr hab. Roman Szczęsny laureatami Nagród Prezesa Rady Ministrów RP za całokształt dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowe będące podstawą rozprawy habilitacyjnej.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

 

W kategorii wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego: 

DR HAB. ROMAN JÓZEF SZCZĘSNY - _Degradacja i kontrola jakości RNA w mitochondriach człowieka_ (medycyna) zgłoszony przez Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk  - za badania, których wyniki mają duże znaczenie nie tylko dla poznania biologii mitochondriów, ale także doprowadziły do odkrycia nowatorskiego mechanizmu, według którego mitochondria wpływają na losy komórki. 

W kategorii osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej: 

PROF. DR HAB. WOJCIECH BAL _za całokształt dorobku naukowego_ (chemia) zgłoszony przez Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk - za opracowanie i wyjaśnienie mechanizmu reakcji oddziaływań na poziomie molekularnym i komórkowym między specyficznymi białkami a metalami (leki nowej generacji w chorobie Alzheimera).