Projekt z programu POIR dla zespołu IBB PAN

Zespół kierowany przez prof. Joannę Kruszewską w składzie dr Urszula Perlińska-Lenart, dr Sebastian Piłsyk i dr hab. Marcin Grynberg wraz z firmą Demeter uzyskał dofinansowanie z programu POIR.01.01.01-00-0071 na projekt pod tytułem „Innowacyjna technologia efektywnego ekonomicznie i ekologicznie zagospodarowywania osadów ściekowych z wykorzystaniem grzybów strzępkowych przez ich osuszanie z wartością dodaną w postaci przetwarzania osadów na biopaliwo stałe”. Projekt jest znakomitym przykładem połączenia nauki i przemysłu, jest oparty na innowacyjnej technologii przetwarzania odpadu ściekowego opracowanej w naszym Instytucie.