Stanowisko NCN w sprawie podatku dochodowego od niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki

NCN podało informację o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów (OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, SYMFONIA, DIOSCURI, konkursy międzynarodowe dwu- lub wielostronne) oraz stypendiów i innych środków finansowych w ramach konkursu ETIUDA. Więcej informacji