Wyniki konkursu na najlepszy doktorat i najlepszą publikację w IBB PAN w roku 2017

Komisja ds. Nagród Rady Naukowej IBB PAN przedstawia wyniki konkursu na najlepszy doktorat i najlepszą publikację w IBB PAN w roku 2017.

Komisja uznała, że najlepszą praca doktorską spośród jedenastu ocenianych jest praca dr Anny ŁUKASIK pt. "Zastosowanie roślinnych miRNA w leczeniu schorzeń u ludzi - badania in silico" wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Zielenkiewicza, i przyznała jej pierwszą nagrodę.

Ponadto Komisja, spośród 19 przedstawionych przez Autorów do oceny prac doświadczalnych, przyznała pierwszą nagrodą pracy “Arabidopsis SWI/SNF chromatin remodeling complex binds both promoters and terminators to regulate gene expression” opublikowanej w Nucleic Acids Research 45: 3116-3129 (2017). Autorzy: Rafał Archacki, Ruslan Yatusevich, Daniel Buszewicz, Katarzyna Krzyczmonik, Jacek Patryn, Roksana Iwanicka-Nowicka, Przemysław Biecek, Bartek Wilczyński, Marta Koblowska, Andrzej Jerzmanowski i Szymon Swieżewski.
więcej informacji