Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 grudnia2019 r. powołał Pana prof. dr. hab. Jarosława Poznańskiego na Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 30 listopada 2023 r. więcej informacji