.

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 29 sierpnia br. zmarł nagle uczestnik 44. Polskiej Wyprawy Antarktycznej. Poruszeni tą śmiercią przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia Rodzicom Macieja, a także rodzinie i bliskim. Instytut Biochemii Biofizyki PAN