.

Z żalem zawiadamiamy, iż dnia 14 października 2020r odszedł Dr Zdzisław Matysiak, Lekarz, wieloletni pracownik Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, nasz Kolega i Przyjaciel.
Pogrzeb odbędzie się dnia 19 października 2020r na Cmentarzu Wolskim, rozpocznie się o g. 13 nabożeństwem w Kaplicy Cmentarnej (przy bramie głównej).