Sekretariat Naukowy

Najnowsze komunikaty

Nabór wniosków Bekker NAWA oraz Ulam NAWA
03/30/2021 - 14:32

Program Bekker

Program obejmuje finansowanie stypendium i dodatku mobilnościowego dla doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich wyjeżdżających do zagranicznych ośrodków naukowych. Wyjazdy, 3-24 miesięcy, rozpoczną się 1.03.2022r.
Termin naboru wniosków 25.05.2021 r.
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-imienia-bekkera
 
Program Ulam

W ramach Program finansowane są przyjazdy do Polski naukowców ze stopniem co najmniej doktora (stypendium oraz dodatek mobilnościowy). Przyjazdy, 3-24 miesięcy, rozpoczną się 1.01.2022 r.
Termin naboru wniosków 15.06.2021
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Polska Akademia Nauk ogłosiła konkurs PASIFIC
03/26/2021 - 14:23

Polska Akademia Nauk ogłosiła konkurs na program stypendialny dla wybitnych naukowców PASIFIC.

Program PASIFIC oferuje atrakcyjne 2-letnie staże podoktorskie dla znakomitych naukowców dowolnej narodowości, pracujących w dowolnej dyscyplinie naukowej. Każdy stypendysta PASIFIC otrzyma miesięczny dodatek w wysokości ok. 2500 euro i w stosownych przypadkach, dodatkowy zasiłek rodzinny. Ponadto stypendyści PASIFIC otrzymają budżet na badania w wysokości do 93 000 euro na projekt.

Więcej informacji:
https://pasific.pan.pl/