Sekretariat Naukowy

Najnowsze komunikaty

Nagrody im. Witolda Drabikowskiego za najlepszy doktorat z biochemii w 2020
01/21/2021 - 13:06

 Nagrody im. Witolda Drabikowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck przyznawane są za najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej w 2020 roku.

Nagroda obejmuje premię pieniężną ufundowaną przez firmę Merck Sp. z o.o. oraz opublikowanie tez doktoratu na łamach kwartalnika "Postępy Biochemii". 

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody może dokonać każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora. Zgłoszenie należy przesyłać pocztą tradycyjną (na nośniku pamięci CD) lub elektroniczną DO 15 MARCA 2021 R. na adres: Instytut Biologii Doświadczalnej (PTBioch.), ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa lub e-mail: BIURO@PTBIOCH.EDU.PL więcej informacji

Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców
12/07/2020 - 10:36

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Wnioski można składać do 31 grudnia 2020 r. Więcej informacji