Sekretariat Naukowy

Najnowsze komunikaty

Nagroda im. Artura Rojszczaka
01/10/2020 - 13:29

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej już po raz piętnasty ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka.

Więcej informacji na temat przebiegu konkursu i sylwetki dotychczasowych  laureatów znajdują się na stronie internetowej: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka

Predatory Journals
01/08/2020 - 13:03

Przypominamy o zjawisku „drapieżnych czasopism” (ang. predatory journals) czyli czasopism, w których publikowane prace naukowe nie podlegają rzetelnej ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy. Publikacje takie nie zostaną np. uwzględnione w raporcie z wykonania grantu przyznanego przez NCN. Więcej informacji w liście Dyrektora NCN.