Sekretariat Naukowy

Najnowsze komunikaty

Konkurs NAWA - stypendia na realizowanie części pracy doktorskiej w ośrodkach zagranicznych (program im. Iwanowskiej)
10/14/2019 - 11:45

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej.

Program skierowany jest do doktorantów polskich jednostek naukowych i umożliwia realizowanie części pracy doktorskiej w najlepszych ośrodkach zagranicznych.

Więcej informacji na stronie:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1214-doktoranci-otwarty-nabor-wnios...

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy na stanowisko doktoranta
05/16/2019 - 11:40

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Integracja przekazu sygnału od światła i stresu osmotycznego- funkcje molekularne białka PMI1 z Arabidopsis thaliana” więcej informacji