Lista grantów realizowanych w IBB

TytułKierownikNr umowyOkres realizacjiRodzaj
Rola białka Nudix AtNUDT7 w odpowiedzi roślin na stres.Dr Elżbieta Kraszewska3516/B/P01/2008/35

10.09.2008-

09.03.2012

projekt badawczy własny
Strukturalna analiza N-końcowego obszaru białka Dis3 (Rrp44) odpowiedzialnego za nową endonukleolityczną aktywność głównej rybonukleazy organizmów eukariotycznych, kompleksu egzosomu.Dr Igor Zhukov2513/B/P01/2009/36

14.04.2009-

13.14.2012

projekt badawczy własny
Mechanizmy kontrolujace w komórkach drożdży S. cerevisiae poziom polimerazy eta-polimerazy DNA tolerującej uszkodzenia matrycy.Dr Justyna McIntyre0420/B/P01/2009/36

20.04.2009-

19.04.2012

projekt badawczy własny
Zastosowanie narzędzi genomiki funkcjonalnej w celu charakterystyki różnych form odporności ziemniaka (Solanum tuberosumL.) na infekcje wirusa PVY.Prof. Jacek Hennig1147/B/P01/2009/37

25.08.2009-

24.08.2012

projekt badawczy własny
Struktura i funkcja genu kodującego ZmCPK11Prof. Grażyna Muszyńska3067/B/P01/2009/37

22.09.2009-

21.09.2012

projekt badawczy własny
Zmiany profilu białkowego i transkrypcyjnego w mutantach regulatorowych Aspergillus nidulans jako konsekwencja nadprodukcji lub niedoboru związków siarkowych.Prof. Andrzej Paszewski2762/B/P01/2009/37

22.09.2009-

21.09.2012

projekt badawczy własny
Udział kompleksu GINS w kontroli wierności replikacji DNA.Prof. Piotr Jonczyk0153/B/P01/2009/37

13.10.2009-

12.10.2012

projekt badawczy własny
Analiza funkcjonalna regionów centromerowych oraz zakresu partycyjnego plazmidu pSM19035.Dr Michał Dmowski0644/B/P01/2009/37

08.10.2009-

07.10.2012

projekt badawczy własny
Poliizoprenoidy - biosynteza oraz rola produktów ich utleniania.Prof. Ewa Świeżewska3118/B/P01/2009/37

07.10.2009-

06.10.2012

projekt badawczy własny
Rola histonu H1 w zależnym od polycomb mechanizmie pamięci komórkowej.Dr Szymon Świeżewski2692/B/P01/2009/37

15.10.2009-

14.10.2012

projekt badawczy własny
Wirusowe białko VPg, badania strukturalne i funkcjonalne.Dr Jadwiga Chroboczek1592/B/P01/2009/37

20.10.2009-

20.04.2012

projekt badawczy promotorski
Koordynacja transkrypcji dojrzewania i knotroli eukariotycznych t RNADr Joanna Towpik2988/B/P01/2009/37

22.10.2009-

21.10.2012

projekt badawczy własny
Identyfikacja miejsca wiązania peptydu AB40 w cząsteczce albumy (HSA).Mgr Małgorzata Rózga5368/B/P01/2010/38

26.02.2010-

09.02.2010

projekt badawczy promotorski
Peptydowe chelatory kompetycyjne jako narzędzie dla opisu oddziaływań jonu Cu(II) z peptydem Ab. Poszukiwania nowych mechanizmów molekularnych kontrolii toksyczności w chorobie AlzheimeraProf. Wojciech Bal2741/B/H03/2010/38

02.03.2010-

01.03.2012

projekt badawczy własny
Modyfikacje chromatyny odpowiedzialne za zmiany ekspresji genów u roślin w warunkach adaptacji do stresu.Dr Marta Prymakowska-Bosak4691/B/P01/2010/38

02.03.2010-

01.03.2013

projekt badawczy własny
Badanie dynamiki białka S100A1 i jego glutationylowanej pochodnej metodą magnetycznej relaksacji jądrowejProf. Andrzej Ejchart1224/B/P01/2010/38

09.03.2010-

30.06.2012

projekt badawczy promotorski
Biologia pałeczki ropy błękitnej – analiza transkryptomiczna mutantów par Pseudomonas aeruginosaDr Aneta Bartosik4570/B/P01/2010/38

29.03.2010-

28.03.2013

projekt badawczy własny
Identyfikacja sygnałów importu i eksportu do/z jądra kohezyn SA1 i SA2 człowieka w warunkach ekspresji heterologicznej w Saccharomyces cerevisiae i w hodowlach komórek ludzkichDr hab. Anna Kurlandzka4568/B/P01/2010/38

29.03.2010-

28.03.2013

projekt badawczy własny
Glikozylacja białek Candida albicans: wpływ na powstawanie form wirulentnych i wrażliwość na czynniki zewnętrznaProf. Grażyna Palamarczyk5772/B/P01/2010/38

09.04.2010-

08.04.2013

projekt badawczy własny
Mitochondrialna rekombinacja homologiczna w komórkach Saccharomyces cerevisiae: charakterystyka zaangażowanych genów i rola w stabilizacji genomu mitochondrialnegoDr Aneta Kaniak-Golik6110/B/P01/2010/38

09.04.2010-

08.04.2013

projekt badawczy własny
Badanie wpływu inhibitorów szlaku mewalonowego na komórkę przy użyciu drożdży Saccharomyces cerevisiaeDr hab. Beata Burzyńska6341/B/P01/2010/38

09.04.2010-

15.04.2012

projekt badawczy promotorski
Donosowa szczepionka przeciwgrypowa dla zwierzątDr Jadwiga Chroboczek5057/B/P01/2010/38

26.04.2010-

25.04.2013

projekt badawczy własny
Wpływ fosforylacji białka SGT1 na odpowiedź roślin na infekcjeProf. Jacek Hennig3180/B/P01/2010/39

02.09.2010-

01.09.2012

projekt badawczy promotorski
Mechanizmy regulacji struktury chromatyny w modelowej roślinie Arabidopsis thalianaDr Jan Brzeski3896/B/P01/2010/39

15.09.2010-

14.09.2013

projekt badawczy własny
Rola niekodujących RNA podczas ustanawiania czasu spoczynkowego nasionDr Szymon Świeżewski3882/B/P01/2010/39

15.09.2010-

14.09.2013

projekt badawczy własny
Kompleksowa analiza proteomiczna maszynerii komórkowej służącej do degradacji RNA u kręgowcówDr hab. Andrzej Dziembowski3339/B/P01/2010/39

09.09.2010-

08.09.2013

projekt badawczy własny
Saccharomyces cerevisiae jako modelowy organizm do badania biochemicznych i molekularnych efektów mutacji w syntazie ATP zidentyfikowanych w komórkach nowotworowychDr Róża Kucharczyk1932/B/P01/2010/39

15.09.2010-

14.09.2013

projekt badawczy własny
Analiza strukturalna procesu ubikwitynacji na przykładzie kompleksu domeny katalitycznej enzymu E1 z ubikwitiną metodą spektroskopii NMRDr Igor Zhukov3185/B/P01/2010/39

15.09.2010-

14.09.2012

projekt badawczy własny
Udział deacetylaz histonowych w modulacji stanu chromatyny w Arabidopsis thalianaProf. Andrzej Jerzmanowski1430/B/P01/2010/39

22.09.2010-

21.09.2012

projekt badawczy promotorski
Badanie roli kopleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w regulacji odpowiedzi Arabidopsis thaliana na stres środowiskowyDr Tomasz Sarnowski1427/B/P01/2010/39

27.09.2010-

26.09.2013

projekt badawczy własny
Analiza wierności syntezy holoenzymu polimerazy DNA epsilon - badania in vitro wpływu niekatalitycznej, drożdżowej podjednostki Dpb2pProf. Iwona Fijałkowska3334/B/P01/2010/39

28.10.2010-

27.10.2013

projekt badawczy własny
Badania in vivo udziału drożdżowej podjednostki Dpb2p, polimerazy DNA epsilon, w kontroli wierności replikacji DNA - spektrum mutagenezyProf. Iwona Fijałkowska5666/B/P01/2010/39

12.11.2010-

11.05.2013

projekt badawczy promotorski
Udział polimerazy DNA epsilon w kontroli prowaidłowego przebiegu cyklu komórkowego w drożdżach Saccharomyces cerevisiaeProf. Piotr Jonczyk5714/B/P01/2010/39

10.11.2010-

09.11.2013

projekt badawczy własny
Analiza funkcjonalna eukariotycznych homologów bakteryjnych białka AlkB w kurzych limfocytach linii DT40Dr Jadwiga Nieminuszczy5715/B/P01/2010/39

10.11.2010-

09.11.2013

projekt badawczy własny
Biotechnologiczne zastosowanie hydrolizy wiązania peptydowego z udziałem jonów niklowych. Wpływ mutacji punktowych w obrębie sekwencji aktywnej na wydajność odcinania etykiety powinowactwaProf. Wojciech Bal6585/B/P01/2011/40

21.04.2011-

20.04.2013

projekt badawczy promotorski
Wpływ mieszanych narażeń na nikiel i inne metale karcynogenne na integralność palca cynkowego Sp1-3Prof. Wojciech Bal3507/B/H03/2011/40

04.05.2011-

03.05.2013

projekt badawczy promotorski
Charakterystyka tkanek i komórek myszy Ercc1-/- jako modelu do badań nad wpływem stresu oksydacyjnego na procesy starzeniaProf. Barbara Tudek8195/B/P01/2011/40

13.05.2011-

12.05.2014

projekt badawczy własny
Charakterystyka molekularna i funkcjonalna transportera siarczanowego AstA u grzybnowych patogenów roślin uprawnychDr Sebastian Piłsyk8140/B/P01/2011/40

13.05.2011-

12.05.2014

projekt badawczy własny
System transferu koniugacyjnego z plazmidu pCTX-M3 o szerokim zakresie gospodarzy i próba wykorzystania tego systemu do terapii antybakteryjnejDr Izabela Kern-Zdanowicz5346/B/P01/2011/40

13.05.2011-

12.05.2014

projekt badawczy własny
Badanie wierności replikacji DNA z udziałem polimerazy DNA faga RB69 oraz badanie oddziaływań polimerazy z białkami replisomuDr hab. Anna Bębenek7878/B/P01/2011/40

11.05.2011-

10.05.2014

projekt badawczy własny
Analiza funkcjonalna HopQ1, czynnika zwiększajacego zjadliwość szczepów Pseudomonas syringae atakujących fasolęDr Magdalena Krzymowska6544/B/P01/2011/40

11.05.2011-

10.05.2014
projekt badawczy własny
Identyfikacja funkcji biologicznej, mechanizmów działania oraz potencjalnego znaczenia biotechnologicznego nieznanych dotąd genów wczesnej odpowiedzi transkrypcyjnej na stres abiotyczny u Arabidopsis thalianaProf. Andrzej Jerzmanowski6589/B/P01/2011/40

24.05.2011-

23.05.2014

projekt badawczy własny
Funkcja dioksygenaz AlkB u pro- i eukariota ze szczególnym uwzględnieniem organizmów fotosyntetyzującychProf. Elżbieta Grzesiuk8156/B/P01/2011/40

13.06.2011-

12.12.2012

projekt badawczy promotorski
Identyfikacja i charakterystyka białek zaangażowanych w regulację rearanżacji genomu Paramecium tetrauelia z udziałem niekodujących RNADr Jacek Nowak8088/B/P01/2011/40

12.05.2011-

11.05.2014

projekt badawczy własny
Sprzężenie aktywności polimerazy III RNA z metabolizmem glukozy u drożdży Saccharomyces cerevisiaeProf. Magdalena Rakowska-Boguta6937/B/P01/2011/40

11.05.2011-

10.05.2014

projekt badawczy własny
Analiza funkcji nkompleksów remodelujacych chromatynę typu SWI/SNF w regulacji czasu kwitnienia u ArabidopsisDr Tomasz Sarnowski6450/B/P01/2011/40

06.05.2011-

05.05.2014

projekt badawczy własny
Analiza filogeograficzna populacji jesiotra zachodniego i ostronosego w Europie oraz Ameryce PółnocnejMgr Hanna Panagiotopoulou1741/B/P01/2011/40

16.05.2011-

15.05.2014

projekt badawczy własny
Komórkowe systemy tolerancji uszkodzeń DNA: Nowe mechanizmy stymulujące syntezę poprzez uszkodzenia DNAProf. Ewa Śledziewska-Gójska8194/B/P01/2011/40

14.06.2011-

13.06.2014

projekt badawczy własny
Aneksyny jako uniwersalny modulator funkcji błony komórkowejDr Dorota Konopka-Podstupolska5675/B/P01/2011/40

06.05.2011-

05.05.2014

projekt badawczy własny
Rola białka kodowanego przez gen DMR1 drożdży Saccharomyces cerevisiae w ekspresji genów mitochondrialnychDr hab. Paweł Golik0354/B/P01/2011/40

13.06.2011-

12.07.2012

projekt badawczy promotorski
Funkcjonalna analiza nowego typu modułu koniugacyjnego z plazmidu RA3 o szerokim zakresie gospodarzy z grupy niezgodności IncUProf. Grażyna Jagura-Burdzy7793/B/P01/2011/40

11.05.2011-

10.05.2013

projekt badawczy promotorski
Opracowanie kultury bakterii do produkcji twarogu z podgęszczanego mleka ze zwróceniem uwagi na zdolność fermentacji mleka, produkcję aromatu, EPS i bakteriocynProf. Jacek Bardowski0703.916/IBiB PAN

01.04.2011-

31.05.2013

projekt badawczy własny
Charakterystyka dzikich szczepów z rodzaju Lactococcus i Lactobacillus, pozyskanych dla produkcji żywności bezposrednio z próbek mleka i artykulów mleczarskich produkowanych w gospodarstwach rolnychProf. Jacek BardowskiODW-6885/B/P01/2011/40

27.06.2011-

26.06.2014

projekt badawczy własny
Analiza funkcji białek z rodziny RCF-potencjalnych receptorów błonowych szlaku giberelinowego u Arabidopsis ze szczególnym uwzględnieniem regulacji na poziomie chromatynyDr Tomasz SarnowskiUMO-2011/01/B/NZ1/00053

06.12.2011-

05.12.2014

projekt badawczy własny
Rola nie kodujących RNA w adaptacji do warunków lokalnychDr Szymon ŚwieżewskiUMO-2011/01/D/NZ8/03690

08.12.2011-

07.12.2014

projekt badawczy własny
Ludzkie aneksyny A1 i A2, wraz z formami ufosforylowanymi, jako cel molekularny matalo-zależnej hydrolizy wiazania peptydowego w kontekście toksykologicznymDr Tomasz FrączykUMO-2011/01/S/NZ1/03501

06.12.2011-

05.12.2014

projekt badawczy własny
Mechanizm regulacji syntezy podjednostki szóstej mitochondrialnej sentazy ATP przez pośrednie subkompleksy powstające w trakcie procesu składania enzymuDr Róża KucharczykUMO-2011/01/B/NZ1/03492

06.12.2011-

05.12.2014
projekt badawczy własny
Krystalografia enzymów naprawy DNA jako narzędzie do badania specyficzności substratowej i mechanizmu hamowaniaProf. Barbara TudekUMO-2011/01/M/NZ1/05301

06.12.2011-

05.12.2014
projekt badawczy własny
Przypisywanie funkcji potencjalnym regulatorom transkrypcji u Lactococcus lactis IL1403 przy użyciu globalnych poddejść badawczych, takich jak mikromacierze i proteomika różnicowaDr Tamara Aleksasndrzak-PiekarczykUMO-2011/01/B/NZ2/05377

06.12.2011-

05.12.2014
projekt badawczy własny
Funkcja i lokalizacja wewnątrzkomórkowa Hsp31p - białka odpowiedzi na stres z komórek Saccharomyces cerevisiae; implikacje funkcjonalne dla jego ortologa z Candida albicansDr hab. Marek SkonecznyUMO-2011-01/B/NZ3/02904

07.12.2011-

06.12.2014

projekt badawczy własny
Funkcjonalna i biochemiczna charakterystyka sensowa wapnia SCS u rzodkiewnikaDr Maria BucholcUMO-2011/01/B/NZ3/02899

07.12.2011-

06.12.2014
projekt badawczy własny
Analiza proteomu rejonów regulatorowych stresoindukowalnego genu h1.3, u A. Thaliana, z zastosowaniem zmodyfikowanej metody PICh o zwiększonej czułościMgr Maciej LirskiUMO-2011-01/N/NZ2/04849

12.12.2011-

11.02.2014

projekt badawczy własny
Charakterystyka Biochemiczna, strukturalna i funkcjonalna roślinnego kompleksu egzosomu, z wykorzystaniem Arabidopsis thaliana jako organiozmu modelowegoDr Rafał TomeckiUMO/2011/01/D/NZ1/03510

28.12.2011-

27.12.2016

projekt badawczy własny
Nowe środki alkilujące mniejszą bruzdę helisy DNA - projektowanie, synteza i badanie właściwości przeciwnowotworowychDr Adam MieczkowskiUMO-2011/01/B/NZ4/03566

16.12.2011-

15.12.2014

projekt badawczy własny
Rola histonów łącznikowych H1 w gametogenezie i embriogenezie u Arabidopsis thalianaMgr Kinga RutowiczUMO-2011/01/N/NZ3/05362

19.12.2011-

18.12.2013

projekt badawczy własny
Badanie eksperymentalne sprzeczności pomiędzy definicją skali pH i warunkami panującymi w strukturach wewnątrzkomórkowych. Spektroskopia fluorescencyjna i NMR wskaźników molekularnych w liposomachProf. Wojciech BalUMO-2011/01/B/ST4/06144

20.12.2011-

19.12.2014

projekt badawczy własny
Badanie sumoylacji na poziomie całego organizmu w nicieniu Caenorhabditis elegansProf. Michał DadlezUMO-2011/01/M/NZ2/02997projekt badawczy własny
Metagenomiczna, strukturalna i funkcjonalna charakterystyka mikrobiocenoz środowisk lodowcowychDr Marek Zdanowski1069/BP01/2011/40

13.05.2011-

12.05.2014

projekt badawczy własny
Genetyczne i epigenetyczne zróżnocowanie Colobanthus quitensis na tle zmiennych warunków środowiskaDr inż. Katarzyna Chwedorzewska7962/B/P01/2011/40projekt badawczy własny
Badania systemowe czynników genetycznych choroby wieńcowej.Dr hab. Beata BurzyńskaR13 0001 06/2009

01.09.2009-

31.08.2012

projekt badawczy rozwojowy
Opracowanie metod: profilowania metabolicznego i ilościowego oznaczania w materiale klinicznym panelu leków immunosupresyjnych oraz oceny ryzyka podania pacjentowi azatioprynyProf. Michał Dadlez1050/R/P01/2010/10

01.11.2010-

31.10.2013

projekt badawczy rozwojowy
Badanie genomów bakterii probiotycznych L. casei i  paracaseiProf. Jacek BardowskiIBB PAN/JB/1/2011

01.04.2011-

31.03.2014

projekt badawczy rozwojowy
Podstawy zabezpieczenia potrzeb paliwowych polskiej energetyki jądrowej (zadanie 4 i 7)Dr Urszula ZielenkiewiczSP/J/3/143045/11

03.10.2011-

30.09.2014

projekt strategiczny
Specyficzna odpowiedź transkryptomu Arabidopsis thaliana Col-0 na uszkodzenia DNA wywołane czynnikiem metylującym MMSMgr Damian Mielecki0261/P01/2010/70

23.12.2010-

31.07.2012

Iuventus Plus
Dr Jadwiga Nieminuszczy   620/MOB/2011/0

01.06.2012-

31.05.2014

Mobilnośc Plus
Molekularne podstawy porastania na przykładzie Arabidipsis thalianaDr Szymon Świeżewski0004/ID1/2011/61

20.12.2011-

19.12.2014

Ideas Plus
Nowa metoda oczyszczania białek rekombinowanych.Prof. Wojciech BalKB/138/13749/IT1-B/U/08

17.03.2008-

16.03.2011

Inicjatywa Technologiczna
Centrum biotechnologii produktów leczniczych. Pakiet innowacyjnych  biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i zwierząt.

Prof. Jacek Bardowski

Prof. Agnieszka Sirko

POIG.01.01.02-14-007/08

01.03.2008-

31.12.2011

projekt strukturalny
Optymalizacja charakterystyki i przygotowania preparatów fagowych do celów terapeutycznych.Dr hab. Małgorzata Łobocka 

01.03.2008-

30.04.2012

projekt strukturalny
Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów.Prof. Ewa ŚwieżewskaPOIG.01.03.01-14-036/09

01.01.2010-

31.01.2014

projekt strukturalny
Inżynierowanie szczepów Trichoderma o wzmocnionych właściwościach biokontrolnychDoc. Joanna KruszewskaPOIG.01.03.01-14-038/09

01.03.2009-

31.12.2012

projekt strukturalny
Biocentrum Ochota - infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycynyProf. Piotr ZielenkiewiczPOIG.02.03.00-00-003/09

01.04.2009-

30.09.2013

projekt strukturalny
Opracowanie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinoopornościDr Marta Prymakowska-BosakPOIG.01.03.01-00-128/08

01.10.2009-

30.06.2013

projekt strukturalny
Platforma informatyczna baz danych dla efektywnego wykorzystania wyników prac badawczychProf. Piotr Zielenkiewicz 2025-02-10 POIG.02.03.02-00-022/09

01.01.2010-

30.06.2012

projekt strukturalny
Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE – narzędzia taniej teranostykiProf. Wojciech BalPOIG.01.01.02-00-048/09

01.04.2009-

31.12.2013

projekt strukturalny
Metagenomy jako źródło nowoczesnych narzędzi biotechnologicznych służących do bioremediacji i biotransformacjiDr hab. Andrzej DziembowskiPOIG.01.01.02-14-054/09

01.04.2009-

31.12.2014

projekt strukturalny
Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów FunkcjonalnychProf. Michał Dadlez  projekt strukturalny
Centrum Badań Przedklinicznych i TechnologiiProf. Wojciech BalPOIG.02.02.00-14-024/08

01.01.2008-

31.03.2013

projekt strukturalny
Macromolecular assemblies involved in RNA metabolism.Dr hab. Andrzej DziembowskiTEAM/2008-2/1

01.06.2009-

31.05.2013

projekt strukturalny
Metal-dependent peptide hydrolysis. Tools and mechanisms for biotechnology, toxicology and supramolecular chemistry.Prof. Wojciech BalTEAM/2009-4/1

01.05.2010-

30.04.2014

projekt strukturalny
Widespread and potent non-coding RNA in plants genome regulation, development and evolutionDr Szymon ŚwieżewskiTEAM/2010-5/9
01.11.2010-   31.10.2014projekt strukturalny
Proteomics in characterisation of selected protein assembliesProf. Michał DadlezTEAM/2011-7/1

01.08.2011-

30.06.2015

projekt strukturalny
PhD Programme in Molecular Biology: Studies of nucleic acids and proteins - from basic to applied researchProf. Magdalena BogutaMPD/2009-3/201.04.2010-   31.01.2015projekt strukturalny
New proteins implicated in regulation of tRNA transcription in yeast Saccharomyces cerevisiaeDr Małgorzata CieślaPOMOST/2010-2/2

01.05.2011-

30.04.2014

projekt strukturalny
Development of targeted mass spectromectry-based proteomic assays for the discovery of a novel endothelium-specific pharmaceutical for the treatment of human vascular diseasesDr Dominik DomanskiHOMING PLUS/2011-3/1

01.01.2012-

31.12.2013

projekt strukturalny
Funkcjonalne zróżnicowanie niekodujących RNA u EukariotaDr Andrzej Dziembowski  PSPB-183/2010projekt polsko-szwajcarski
Mechanizmy molekularne warunkujące kiełkowanie na kłosieDr Szymon ŚwieżewskiLIDER/22/139/L-1/09/NCBiR/2010

02.09.2010-

31.08.2013

Molekularne podstawy choroby Alzheimera. Możliwości projektowania nowych inhibitorów agregacji białka TauMgr Mariusz JaremkoVentures/2010-5/4

01.09.2010-

31.10.2012

Reprogramming of chromatin complexes by nc RNADr Szymon Świeżewski

01.01.2011-

31.12.2014

projekt EMBO
Dr Szymon Świeżewskiprojekt EMBO
Prof. Andrzej Ejchart

01.02.2009-

31.01.2013

Identyfikacja i weryfikacja paneli markerów chorób układu moczowego i nerek w proteomicznej analizie białek moczu.Prof. Michał Dadlez377/N-COST/2009/0

08.02.2009-

17.02.2012

COST
Rola kinaz SNRK2 (SNF1-related protein kinases 2) w regulacji wrażliwości roślin na stres deficytu wody i zasoleniaDoc. Grażyna Dobrowolska500/N/-COST/2009/0

06.07.2009-

05.07.2012

COST
System biology of Mycobacterium tuberculosisDr Andrzej Dziembowski

01.04.2010-

30.11.2014

7PR
Biologia systemów Mycobacterium tuberculosisDr Andrzej Dziembowski1670/7.PR UE/2010/7

01.04.2010-

31.12.2013

SPUB
Analiza genetyki populacyjnej pasożytów P. falciparumDr Szymon Kaczanowski1/722/N-COST/2010/0

15.07.2010-

14.03.2013

COST
Characterization of regulatory roles of SWI/SNF-type chromatin remodelling complexes  in the control of development and hormonal, biotic and abiotic stress responses in ArabidopsisDr Tomasz SarnowskiPERG07-GA-2010-268313

01.09.2010-

31.08.2013

7PR
Characterization of regulatory roles of SWI/SNF-type chromatin remodelling complexes  in the control of development and hormonal, biotic and abiotic stress responses in ArabidopsisDr Tomasz Sarnowski2061/t.PR/2011/2

01.01.2011-

31.08.2013

SPUB
BIOchemical and genetic dissection of control of plant mineral NUTritionProf. Agnieszka Sirko264296

01.01.2011-

31.12.2014

7PR
BIOchemical and genetic dissection of control of plant mineral NUTritionProf. Agnieszka Sirko2063/7.PR/2011/2

01.01.2011-

31.12.2014
SPUB