Komunikaty Sekretariatu Naukowego

Oferta pracy Post-doc (asystent)
11/21/2018 - 12:13

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata na stanowisko post-doc (asystent), do realizacji projektu MAESTRO finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanizmy onkogenezy związanej z mutacjami w DIS3”.  

więcej informacji

Oferta pracy Post-doc
10/12/2018 - 12:51

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko typu Post-doc w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii w Gdańsku

wiecej informacji

Oferta pracy: magistrant, doktorant, post-doc
10/08/2018 - 11:46

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko post-doc (asystent), doktorant oraz magistrant do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej pt. „Mitochondrial double-stranded RNA: its origin, turnover and involvement in human diseases”.

Oferta pracy Adiunkt
09/21/2018 - 13:18

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta  do Pracownii Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej

więcej informacji

Oferta pracy- Post-Doc
09/21/2018 - 13:18

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydata na stanowisko post-doc do projektu NCN pt. "Nieznane szlaki przemian metabolicznych octanu, maślanu, mleczanu i propionianu we wspólnotach mikroorganizmów produkujących metan"

więcej informacji