Dyrekcja

Dyrektor

prof. dr hab. Jarosław Poznański

 

Zastępcy Dyrektora

dr hab. Roman Szczęsny - z-ca dyrektora ds. naukowych

dr hab. Róża Kucharczyk, prof. IBB PAN - z-ca dyrektora ds. ogólnych

mgr Agnieszka Kruszewska - z-ca dyrektora ds. administracyjnych


Główna Księgowa

mgr Grażyna Deba