Dyrekcja

Dyrektor

prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

 

Zastępcy Dyrektora

prof. dr hab. Piotr Jonczyk - z-ca dyrektora ds. naukowych

prof. dr hab. Jarosław Poznański - z-ca dyrektora ds. ogólnych

mgr Agnieszka Kruszewska - z-ca dyrektora ds. administracyjnych


Główna Księgowa

mgr Grażyna Deba