Posiedzenia

Najbliższe posiedzenie Rady Naukowej: 25.06.2019r.

 

Kolejne posiedzenia Rady Naukowej:

 

- 8 października

 

- 10 grudnia 

 
Gmach IBB PAN przy ul. Pawińskiego 5a, audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego, (sala konferencyjna E, I piętro).