Posiedzenia

Najbliższe posiedzenie Rady Naukowej: 03.03.2020 r.

 

Kolejne posiedzenia Rady Naukowej:

- 21 kwietnia 2020

- 23 czerwca 2020

- 29 września 2020

- 3 listopada 2020

- 8 grudnia 2020

 
Gmach IBB PAN przy ul. Pawińskiego 5a, audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego, (sala konferencyjna E, I piętro).