Skład

                                              RADA NAUKOWA IBB PAN

 

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski

- LATA 2015-2018

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. Iwona Fijałkowska
Prof. dr hab. Wojciech Bal

Sekretarz:

Dr hab. Ewa Szołajska

Członkowie zewnętrzni:


 1. Prof. dr hab. BARTNIK Ewa
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
 2. Prof. dr hab. CHACIŃSKA Agnieszka
  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
  ul. ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
 3. Prof. dr hab. CIEPLAK Marek
  Instytut Fizyki PAN
  al. Lotnikow 32/46, 02-668 Warszawa
 4. Prof. dr hab. DOMAŃSKA-JANIK Krystyna
  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
  ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa
 5. Prof. dr hab. FIGLEROWICZ Marek
  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
 6. Prof. dr hab. GOLIK Paweł
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
 7. Prof. dr hab. JERZMANOWSKI Andrzej
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
 8. Prof. dr hab. JÓZKOWICZ Alicja
  Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
 9. Prof. dr hab. LESYNG Bogdan
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
 10. Prof. dr hab. OLESZEK Wiesław
  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PID
  ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 11. Prof. dr hab. PĄCZEK Leszek
  Instytut Transplantologii PAN
  ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
 12. Prof. dr hab. SZEWCZYK Adam M.
  Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
  ul. Pasteura 3, 02-095 Warszawa
 13. Prof. dr hab. WĘGLEŃSKI Piotr
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa
 14. Prof. dr hab. WĘGRZYN Grzegorz
  Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1 A, 80-952 Gdańsk
 15. Prof. dr hab. WOJTCZAK Lech
  Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
  ul. Pasteura 3, 02-095 Warszawa

Członkowie z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk:

 1. Prof. dr hab. BAL Wojciech
 2. Prof. dr hab. BARDOWSKI Jacek
 3. Prof. nadzw. dr hab. BĘBENEK Anna
 4. Prof. dr hab. BOCHTLER Matthias
 5. Prof. nadzw. dr hab. BURZYŃSKA Beata
 6. Prof. dr hab. DADLEZ Michał
 7. Prof. dr hab. DOBROWOLSKA Grażyna
 8. Prof. dr hab. DZIEMBOWSKI Andrzej
 9. Prof. dr hab. FIJAŁKOWSKA Iwona
 10. Prof. dr hab. GRZESIUK Elżbieta
 11. Prof. dr hab. HENNIG Jacek
 12. Prof. dr hab. HRYNIEWICZ Monika
 13. Prof. dr hab. JAGURA-BURDZY Grażyna
 14. Prof. dr hab. JONCZYK Piotr
 15. Prof. nadzw. dr hab. KUCHARCZYK Róża
 16. Prof. dr hab. KULA-ŚWIEŻEWSKA Ewa
 17. Prof. dr hab. KUŚMIEREK Jarosław
 18. Prof. nadzw. dr hab. ŁOBOCKA Małgorzata
 19. Prof. dr hab. PALAMARCZYK Grażyna
 20. Prof. dr hab. PASZEWSKI Andrzej
 21. Prof. dr hab. POZNAŃSKI Jarosław
 22. Prof. dr hab. RAKOWSKA-BOGUTA Magdalena
 23. Prof. dr hab. RAKUSA-SUSZCZEWSKI Stanisław
 24. Prof. dr hab. RYTKA Joanna
 25. Mgr SAWICKA Róża
 26. Dr SIEDLECKI Paweł
 27. Prof. dr hab. SIRKO Agnieszka
 28. Dr SKONECZNA Adrianna
 29. Dr hab. SZOŁAJSKA Ewa
 30. Prof. dr hab. ŚLEDZIEWSKA-GÓJSKA Ewa
 31. Prof. dr hab. TUDEK Barbara
 32. Prof. dr hab. WIERZCHOWSKI Kazimierz L.
 33. Prof. dr hab. ZIELENKIEWICZ Piotr
 34. Prof. dr hab. ŻOŁĄDEK Teresa