Skład

                               RADA NAUKOWA IBB PAN

 

Przewodniczący:

-

-  LATA 2019-2022

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. Grażyna JAGURA-BURDZY

Sekretarz:

Dr hab. Ewa SZOŁAJSKA

Członkowie zewnętrzni:

 


1.  Prof. dr hab. Agnieszka CHACIŃSKA 
     Centrum Nowych Technologii UW
     ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa

2.  Prof. dr hab. Marek CIEPLAK 
     Instytut Fizyki PAN
     al. Lotnikow 32/46, 02-668 Warszawa

3.  Prof. dr hab. Agnieszka DOBRZYŃ 
     Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
     ul. Pasteura 3, 02-095 Warszawa

4.  Prof. dr hab. Marek FIGLEROWICZ 
     Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
     ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

5.  Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI 
     Uniwersytet A. Mickiewicza
     ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

6.  Prof. dr hab. Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK
     Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
     ul. Pasteura 3, 02-095 Warszawa

7.  Prof. dr hab. Magdalena KONARSKA 
     Centrum Nowych Technologii UW
     ul. S. Banacha 2c, 02-097 Warszawa

8.  Prof. dr hab. Bogdan LESYNG 
     Uniwersytet Warszawski
     ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

9.  Prof. dr hab. Stefan MALEPSZY 
     Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
     ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

10. Prof. dr hab. Wiesław OLESZEK 
     Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
     Państwowy Instytut Badawczy        
     ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

11. Prof. dr hab. Leszek PĄCZEK 
     Instytut Transplantologii PAN
     ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa

12. Prof. dr hab. Stanisław RAKUSA-SUSZCZEWSKI
     Wydział II PAN
     pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

13. Prof. dr hab. Andrzej ZIEMBA 
      Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
      im. M. Mossakowskiego PAN
      ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

14. Prof. dr hab. Piotr WĘGLEŃSKI 
      Uniwersytet Warszawski
      ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

15. Prof. dr hab. Grzegorz WĘGRZYN 
      Uniwersytet Gdański
      ul. Bażyńskiego 1 A, 80-952 Gdańsk

16. Prof. dr hab. Kazimierz L. WIERZCHOWSKI 
     Wydział II PAN
     pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Członkowie z Instytutu Biochemii i Biofizyki

Polskiej Akademii Nauk:

 1. Prof. dr hab. Wojciech BAL
 2. Prof. dr hab. Jacek BARDOWSKI 
 3. Prof. dr hab. Ewa BARTNIK 
 4. Dr hab. Anna BĘBENEK, prof. IBB PAN
 5. dr hab. Robert BIALIK
 6. Dr hab. Beata BURZYŃSKA, prof. IBB PAN
 7. Prof. dr hab. Paweł GOLIK
 8. Dr Damian GRACZYK 
 9. Prof. dr hab. Michał DADLEZ
 10. Prof. dr hab. Grażyna DOBROWOLSKA
 11. Prof. dr hab. Iwona FIJAŁKOWSKA 
 12. Prof. dr hab. Elżbieta GRZESIUK
 13. Prof. dr hab. Jacek HENNIG
 14. Prof. dr hab. Monika HRYNIEWICZ 
 15. Prof. dr hab. Grażyna JAGURA-BURDZY 
 16. Prof. dr hab. Joanna KRUSZEWSKA 
 17. Dr hab. Magdalena KRZYMOWSKA, prof. IBB PAN
 18. Dr hab. Róża KUCHARCZYK, prof. IBB PAN
 19. Prof. dr hab. Ewa KULA-ŚWIEŻEWSKA
 20. Dr hab. Małgorzata ŁOBOCKA, prof. IBB PAN
 21. Dr Justyna McINTYRE
 22. Prof. dr hab. Andrzej PASZEWSKI 
 23. Prof. dr hab. Jarosław POZNAŃSKI 
 24. Prof. dr hab. Magdalena RAKOWSKA-BOGUTA 
 25. Dr hab. Tomasz SARNOWSKI, prof. IBB PAN
 26. Dr hab. Roman SZCZĘSNY 
 27. Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO 
 28. Dr hab. Elżbieta SPEINA 
 29. Mgr Przemysław SUROWIECKI 
 30. Dr hab. Ewa SZOŁAJSKA 
 31. Dr hab. Szymon ŚWIEŻEWSKI, prof. IBB PAN
 32. Dr Agnieszka TUDEK
 33. Prof. dr hab. Piotr ZIELENKIEWICZ
 34. Prof. dr hab. Teresa ŻOŁĄDEK