Strona doktorantów

SKŁAD RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW IBB PAN:

ANNA RADULEWICZ -  Przewodniczący, Zakład Biochemii Drobnoustrojów, IBB, a.radulewicz@ibb.waw.pl
ALEKSANDRA WOLTYŃSKA –  Zastępca Przewodniczącego, Zakład Biologii Antarktyki, IBB, olawolt@ibb.waw.pl
ANASTASIYA VASILEUSKAYA –  Sekretarz , Zakład Biochemii Drobnoustrojów, IBB, a.wasilewska@ibb.waw.pl
PRZEMYSŁAW SUROWIECKI – Zakład Biochemii Lipidów, IBB, surowiecki@ibb.waw.pl
KATARZYNA BANASIAK - Laboratorium Metabolizmu Białek w Rozwoju i Starzeniu, MIBMiK, kbanasiak@iimcb.gov.pl
ANNA DŁUGAJCZYK - Pracownia Mutagenezy i Reperacji DNA, IBB, a.dlugajczyk@ibb.waw.pl
MARTA WIŚNIEWSKA - Zakład Biofizyki, IBB, m.wisniewska@ibb.waw.pl
MAŁGORZATA ROGALA - Zakład Biologii Antarktyki, IBB, m.wroblewska@ibb.waw.pl
ALEKSANDRA ZASUŃ - Zakład Biochemii Drobnoustrojów, IBB, aleksandra.zasun@ibb.waw.pl
TUGULDUR ENKHBAATAR -  Pracownia Mutagenezy i Reperacji DNA, IBB, enkh.tug@gmail.com
PRZEDSTAWICIEL DO RADY NAUKOWEJ IBB PAN - PRZEMYSŁAW SUROWIECKI 

 

Adres email: phdstudents@ibb.waw.pl

 

http://www.facebook.com/DoktoranciIbb

 

 

Regulamin Samorządu Doktorantów IBB PAN (obowiązujący od 17.01.2014)