Strona doktorantów

SKŁAD RADY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW IBB PAN:

ANNA KOTRYS - Przewodniczący, Pracownia Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej IBB, akotrys@ibb.waw.pl
TOMASZ WALTER – Zastępca Przewodniczącego, Zakład Biochemii Drobnoustrojów IBB, walter.tomek@ibb.waw.pl
ELŻBIETA GRYZ – Sekretarz , Pracownia Glikobiologii Grzybów IBB, egryz@ibb.waw.pl
MAGDALENA CHMIELEWSKA-JEZNACH – Zakład Biochemii Drobnoustrojów, IBB, mchjeznach@ibb.waw.pl
MIKOŁAJ FEDOROWICZ - Pracownia Mutagenezy i Reperacji DNA, IBB, mfedorowicz@ibb.waw.pl
MAŁGORZATA HABICH – Zakład Bioinformatyki, IBB, malgorzata.habich@ibb.waw.pl
AGNIESZKA MACIOŁA – Zakład Biosyntezy Białka, IBB, a.maciola@ibb.waw.pl
TOMAS PILŻYS – Zakład Biologii Molekularnej IBB, tpilzys@ibb.waw.pl
ANNA STROYNOWSKA-CZERWIŃSKA – Laboratorium Biologii Strukturalnej, MIBMiK, asczerwinska@iimcb.gov.pl
PRZEMYSŁAW SUROWIECKI – Zakład Biochemii Lipidów, IBB, surowiecki@ibb.waw.pl
MARTA JEDYNAK – Zakład Biosyntezy Białka IBB, martaj@ibb.waw.pl
JOANNA KLIM - Zakład Biochemii Drobnoustrojów, IBB, klim@ibb.waw.pl
MONIKA MITURA - Zakład Biochemii Drobnoustrojów, IBB, mmitura@ibb.waw.pl
MACIEJ ŁAPIŃSKI – Laboratorium Genomiki Danio Pręgowanego, IIMCB, mlapinski@iimcb.gov.pl
JAKUB BORECZEK - Zakład Biochemii Drobnoustrojów, jakub.boreczek@ibb.waw.pl

PRZEDSTAWICIEL DO RADY NAUKOWEJ IBB PAN - PRZEMYSŁAW SUROWIECKI

 

Adres email: phdstudents@ibb.waw.pl

 

http://www.facebook.com/DoktoranciIbb

 

 

Regulamin Samorządu Doktorantów IBB PAN (obowiązujący od 17.01.2014)