Pracownia Patogenezy Roślin

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Jacek Hennig
Zespół: dr Dorota Konopka-Postupolska, dr Magdalena Krzymowska, dr Małgorzata Lichocka, mgr Kamil Witek, mgr Fabian Giska (doktorant), mgr Rafał Hoser (doktorant), mgr Marcin Piechocki (doktorant), mgr Michał Szalonek (doktorant), Karolina Woroniecka (doktorantka)
 
Badania wzajemnych oddziaływań roślina-patogen to dziś jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin z pogranicza biologii molekularnej, fizjologii, cytologii i biochemii roślin.
W chwili obecnej, ciągle trudno jest przedstawić pełny model opisujący na poziomie molekularnym oddziaływania czynników chorobotwórczych z roślinnymi. Zrozumienie mechanizmów molekularnych sterujących tymi procesami jest przedmiotem badań, Pracowni Patogenezy Roślin w IBB PAN. Badania nasze prowadzimy we współpracy z hodowcami i naukowcami z kraju i zagranicą. Ich przedmiotem jest mapowanie i izolacja niezidentyfikowanych dotychczas genów związanych z procesem odporności na infekcje patogenne, a także charakterystyka cząstek sygnalnych uczestniczących w regulacji ekspresji tych genów.
Z naszych dotychczasowych badań wynika, że przebieg infekcji komórek roślinnych zależy zarówno od ekspresja genów gospodarza jak i patogenu. Kontrola tego procesu wymaga, więc wiedzy o genomach czynników chorobotwórczych, ale przede wszystkim o genomie komórki gospodarza.
Więcej informacji o Nas i aktualnie prowadzonych badaniach znajdziesz na: http://plantpath.pl
 
Projekty badawcze:
2009-2012Zastosowanie narzędzi genomiki funkcjonalnej w celu charakterystyki różnych form odporności ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na infekcje wirusa PVY (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
2007-2010Wykorzystanie aneksyn oraz białek z rodziny CBP w celu ochrony ziemniaka (Solanum tuberosum L.) przed deficytem wody – zastosowanie w hodowli i naukach podstawowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
2007-2010Rola białek DBP w mechanizmach odporności roślin na infekcje i ich biotechnologiczne zastosowanie w naukach rolniczych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
2006-2010Narodowy Program Poznania Genomu Ziemniaka (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
Wybrane publikacje:
 1. Clark G., Konopka-Postupolska D., Hennig J., Roux S. Is annexin 1 a multifunctional protein during stress responses? Plant Signaling & Behavior (2010) 5: 1-5
 2. Konopka-Postupolska D., Clark G., Goch G., Debski J., Floras K., Cantero A., Fijolek B., Roux S., Hennig J. The role of annexin 1 in drought stress in Arabidopsis thaliana. Plant Physiol. (2009) 150: 1394-1410
 3. Bajda A., Konopka-Postupolska D., Krzymowska M., Hennig J., Skorupinska-Tudek K., Surmacz L., Wójcik J., Matysiak Z., Chojnacki T., Skorzynska-Polit E., Drazkiewicz M., Patrzylas P., Tomaszewska M., Kania M., Swist M., Danikiewicz W., Piotrowska W., Swiezewska E. Role of polyisoprenoids in tobacco resistance against biotic stresses. Physiol Plant. (2009) 135: 351-364
 4. Witek A.I., Witek K., Hennig J. Conserved Cys residue influences catalytic properties of potato endo-(1-3)-ß-glucanase GLUB20-2. Acta. Biochim. Pol. (2009) 55: 791-797
 5. Szajko K., Chrzanowska M., Witek K., Strzelczyk-Zyta D., Zagórska H., Gebhardt C., Hennig J., Marczewski W. A novel Ny-1 gene conferring hypersensitive response to potato virus Y: an alternative for Ry genes in PVY resistance potato breeding. Theor. Appl. Genet. (2008) 116: 297-303
 6. Malinowski J., Krzymowska M., Godoń K., Hennig J., Podstolski A. A new enzyme converting ortho-coumaric acid to salicylic aldehyde from tobacco. Physiologia Plantarum (2007) 50: 253-264
 7. Krzymowska M., Konopka-Postupolska D., Sobczak M., Macioszek V., Ellis B., Hennig J. Infection of tobacco with different Pseudomonas syringae pathovars leads to distinct morphotypes of programmed cell death. Plant J. (2007) 129: 461-471
 8. Konopka-Postupolska D. Annexins: putative linkers in dynamic mambrane-cytoskeleton interactions in plant cells. Protoplasma (2007) 230(3-4): 203-215
 9. Witek K., Strzelczyk-Zyta D., Hennig J., Marczewski W. A multiplex PCR approach to simultaneously genotype potato towards the resistance alleles Ry-f sto and Ns. Molecular Breeding (2006) 18(3): 273-275
 10. Marczewski W., Strzelczyk-Zyta D., Hennig J., Witek K., Gebhardt C. Potato chromosomes IX and XI carry genes for resistance to potato virus M. Theor Appl Genet. (2006) 112(7): 1232-1238
 11. Gorecka K.M., Konopka-Postupolska D., Hennig J., Buchet R., Pikula S. Peroxidase activity of annexin 1 from Arabidopsis thaliana. Biochem. Biophys. Res. Commun. (2005) 336(3): 868-875
 12. Flis B., Hennig J., Strzelczyk-Zyta D., Gebhardt C., Marczewski W. The Ry-fsto gene from Solanum stoloniferum for extreme resistant to Potato virus Y maps to potato chromosome XII and is diagnosed by PCR marker GP122718 in PVY resistant potato cultivars. Molecular Breeding (2005) 15: 95-101
 13. Samuel M.A., Hall H., Krzymowska M., Drzewiecka K., Hennig J., Ellis B.E. SIPK signaling controls multiple components of harpin-induced cell death in tobacco. Plant J. (2005) 42(3): 406-416