Biblioteka im. Józefa Hellera IBB PAN

Kierownik mgr Małgorzata Pacuła

 

Kontakt:

telefon: 22 592 1101

fax: 22 658 24 20

e-mail: bibl@ibb.waw.pl

 

Katalog Biblioteki: 

http://195.187.71.11/ipac20/ipac.jsp?session=1Y705386VB955.19&profile=ibbpan&menu=home&ts=1570538704239

 

Godziny otwarcia: 9:00-17:00

                             9:00-16:00 (w lipcu i sierpniu)

 

 

Biblioteka została utworzona w roku 1954, jej patronem jest założyciel Instytutu – prof. Józef Heller.

Profil księgozbioru to unikatowa w skali kraju literatura z dziedziny biologii molekularnej, biochemii, biofizyki, genetyki, biotechnologii, bioinformatyki i dziedzin pokrewnych.

Cały zasób książek (ponad 6 300 vol.) i czasopism (372 tytuły, ponad 68 000 vol.) wprowadzony jest w komputerowym katalogu HORIZON. 

Łącznie zbiory wynoszą ponad 75 000 woluminów.

Zbiory specjalne (tj. rozprawy habilitacyjne, doktorskie i prace magisterskie – ogółem około 1100 pozycji od 1958 r.) znajdują się w katalogu komputerowym i podobnie jak Bibliografia Pracowników IBB PAN (od 2004 roku) dostępne są w sieci.

W ramach licencji krajowych mamy dostęp do czasopism wydawnictw Elsevier, Springer, Nature, Science, Wiley oraz baz Scopus i Web of Knowledge.

Wykupujemy dostęp online do baz pełnotekstowych Oxford, Cell Press i American Chemical Society. Ponadto kupujemy w przetargu dostęp online do 46 naukowych czasopism zagranicznych niedostępnych w konsorcjach.

Dostęp jest możliwy ze wszystkich stanowisk komputerowych podłączonych do sieci Instytutu.