Pracownia Analiz Mikromacierzy

Kierownik Pracowni: dr Marta Prymakowska-Bosak

Zespół: dr Roksana Iwanicka-Nowicka, dr Beata Burzyńska, dr Monika Maciąg, mgr Maciej Kotliński, mgr Anna Fogtman, mgr Paweł Kamiński (doktorant)

 

http://www.microarrays.pl