Pracownia Analiz Modyfikacji Genetycznych

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Barbara Tudek
Zespół: