Pracownia Kultur Tkankowych

Kierownik Pracowni: dr Ewa Szołajska
Zespół: mgr Małgorzata Białoskórska

Badania prowadzone w Pracowni przez kilka zespołów dotyczą następujących zagadnień:

  1. Rola naprawy DNA i peroksydacji lipidów w stabilności genetycznej oraz w procesach starzenia komórkowego (grupa prof. dr hab. Barbary Tudek, Zakład Biologii Molekularnej);
  2. Analiza proteomiczna wewnątrzkomórkowej S-nitrozylacji w warunkach fizjologicznych i patologicznych (grupa dr Aleksandry Wysłouch-Cieszyńskiej, Zakład Biofizyki);
  3. Ekspresja białka toksyny Zeta plazmidu pSM19035 w komórkach ssaczych (grupa dr Urszuli Zielenkiewicz, Zakład Biochemii Drobnoustrojów);
  4. Rola ludzkich homologów białka AlkB w naprawie DNA, modyfikowaniu RNA i stabilności genomu w ludzkich liniach komórkowych (grupa prof. dr hab. Elżbiety Grzesiuk, Zakład Biologii Molekularnej);
  5. Zastosowanie dodekahedronu adenowirusa do wprowadzania czynników terapeutycznych do wnętrza komórek (grupa dr Ewy Szołajskiej, Zakład Biosyntezy Białka).