Pracownia Mikroskopii Konfokalnej i Fluorescencyjnej

Zespół: dr Anna Anielska-Mazur, dr Małgorzata Lichocka

 

e-mail: aam@ibb.waw.pl, mlichocka@ibb.waw.pl

tel. 22 592 57 70


Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane użyciem metod mikroskopowych w swoich badaniach do Pracowni Mikroskopii Konfokalnej i Fluorescencyjnej (PMKiF). Pracownia mieści się w budynku D pokój nr 2.
Pracownia wyposażona jest w dwa mikroskopy firmy Nikon oraz mikrotom Leica. Szczegółowe informacje w języku angielskim.

W pracowni dostępne są programy do akwizycji i obróbki obrazu mikroskopowego Nikon EZ-C1, Lucia, NIS elements, Huygens Essential 2.9.

Zapraszam do zapoznania się z Regulaminem PMKiF oraz cennikiem.

 

Mikroskop Eclipse TE 2000E jest mikroskopem odwróconym, wyposażonym w przystawkę do fluorescencji i kolorową kamerę Nikon, moduł konfokalny EZ-C1 oraz moduł FLIM do pomiaru czasu życia fluorescencji (laser diodowy 440 nm). Obecnie w mikroskopie konfokalnym dostępnych jest 7 linii wzbudzenia. Możliwa jest detekcja sygnału fluorescencyjnego przez 3 fotopowielacze z jednoczesną rejestracją obrazu w  jasnym polu z kontrastem Nomarskiego. Mikroskop posiada dodatkowy system utrzymywania ostrości (PFS). Szczegółowe informacje w języku angielskim.

Mikroskop Eclipse E-800 jest prostym wyposażonym w przystawkę do fluorescencji, kontrast Nomarskiego oraz kamerę monochromatyczną ORCA firmy Hammamatsu. Istnieje możliwość użycia również przystawki z zmotoryzowanym napędem osi Z. Szczegółowe informacje w języku angielskim.