Pracownia Sekwencjonowania DNA i Syntezy Oligonukleotydów

Kierownik Pracowni: Dr Robert Gromadka

Zespół:

 

http://oligo.ibb.waw.pl