Serwis Bakulowirusa

Kierownik Pracowni: dr Ewa Szołajska
tel.: 22 592 24 20

Produkcja zrekombinowanych białek w systemie ekspresyjnym bakulowirusa

System bakulowirusa jest wydajnym eukariotycznym systemem ekspresyjnym, przy pomocy którego można uzyskać około 100 mg białka w 1 litrze hodowli. Nadprodukowane w tym systemie białka wykazują aktywność biologiczną porównywalną z białkami natywnymi. Działający w Zakładzie Biosyntezy białka IBB Serwis Bakulowirusa oferuje wysokiej jakości usługi zarówno dla pracowników IBB jak i innych placówek naukowych.
Wykonujemy klonowanie genu do wektora pośredniego, produkcję i amplifikację zrekombinowanego bakulowirusa, testy nadprodukcji oraz przygotowujemy komórki nadprodukujące białko. Dla białek klonowanych z etykietką histydynową, dodatkowo proponujemy oczyszczanie białka. Można zamawiać zarówno całą procedurę otrzymywania i oczyszczania zrekombinowanego białka, jak również jej poszczególne etapy.