Serwis Bakulowirusa

Kierownik Pracowni: dr Ewa Szołajska
tel.: 22 592 24 20

Produkcja zrekombinowanych białek w systemie ekspresyjnym bakulowirusa

System bakulowirusa jest wydajnym eukariotycznym systemem ekspresyjnym, przy pomocy którego można uzyskać około 100 mg białka w 1 litrze hodowli. Nadprodukowane w tym systemie białka wykazują aktywność biologiczną porównywalną z białkami natywnymi. Działający w Zakładzie Biosyntezy białka IBB Serwis Bakulowirusa oferuje wysokiej jakości usługi zarówno dla pracowników IBB jak i innych placówek naukowych.
Wykonujemy klonowanie genu do wektora pośredniego, produkcję i amplifikację zrekombinowanego bakulowirusa, testy nadprodukcji oraz przygotowujemy komórki nadprodukujące białko. Dla białek klonowanych z etykietką histydynową, dodatkowo proponujemy oczyszczanie białka (pozycja 8). Można zamawiać zarówno całą procedurę otrzymywania i oczyszczania zrekombinowanego białka (pozycje:1-8) jak również jej poszczególne etapy.

CENNIK:
L.P.UsługaCenaCzas wykonania
1Klonowanie w wektorze ekspresyjnym4 000 PLN2-3 tygodnie
2Produkcja zrekombinowanych bakulowirusów4 000 PLN2-3 tygodnie
-Transpozycja do komórek DH10 Bac   1 000 PLN j.w.
-Izolacja zrekombinowanego DNA z 10 kolonii   1 000 PLN j.w.
-Analiza PCR   1 000 PLN j.w.
-Transfekcja komórek SF (3 różnymi preparatami)1 000 PLN j.w.
3Amplifikacja zrekombinowanego wirusa, 100 ml1 000PLN2 tygodnie
-przez oczyszczenie z łysinek (plaque purification)1 500 PLN j.w.
-z oznaczeniem miana wirusa1 800 PLN j.w.
4Oznaczenie miana wirusa   1 500 PLN1-2 tygodni
5Kinetyka ekspresji   1 000 PLN1-2 tygodni
6Nadprodukcja zrekombinowanego białka, w 100 ml hodowli jednowarstwowej1 000 PLN2 tygodnie
7Nadprodukcja zrekombinowanego białka, w 100 ml hodowli zawiesinowej800 PLN1-2 tygodni
8Oczyszczanie zrekombinowanego białka4 000 PLN