Środowiskowe Laboratorium Rezonansu Magnetycznego - NMR

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Andrzej Ejchart
Zespół: